PRAKTIK ARENA


21. 02. 2018

Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje, učebna A 326, U Jezu 642/2a, Liberec

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 21. 02 . 2018!

O akci

Zveme vás na pracovní setkání, jehož cílem je přiblížit současnou situaci v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek na půdě subjektů veřejné samosprávy po aplikaci nového zákona o zadávání VZ. Program zahrnuje praktické ukázky a jednotlivých fází přípravy, průběhu a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele vybraných komodit, prací a služeb. Zažijete eAukci v přímém přenosu. Na konkrétních příkladech vás seznámíme s možnostmi efektivního zhodnocení obecního majetku formou prodeje nebo pronájmu.

Tady si můžete stáhnout všechny prezentace, ke kterým jsme dostali svolení k zveřejnění od přednášejících na PRAKTIK ARENĚ:

 • Daniel Jašev - Sdružený nákup energií

 • Igor Horváth - Prodejní aukce a jejích rostoucí přitažlivost

 • Karel Stoszek - Elektronická komunikace

 • Martina Šťastná - nákup myček

 • Peter Mikuláš - hodnocení ceny a kvality

 • Vladimír Koudelka - Prodej

 • Program

  častéma
  8:00 - 8:45PREZENCE
  8:45 - 9:00ÚVODNÍ SLOVO
  Marek Pieter - náměstek hejtmana Libereckého kraje
  9:00 - 10:00ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – CO BUDE PO 18. 10. 2018
  Karel Stoszek - PROEBIZ
  Bezpečnost, elektronické podpisy, registrace uživatelů, právní aspekty pro elektronickou komunikaci
  Texty k zadávací dokumetaci pro elektronickou komunikaci ke stažení
  10:00 - 10:30STAVEBNÍ ZAKÁZKY V PROSTŘEDÍ MĚST A OBCÍ
  Jiří Kučera - vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek Statutárního města Jablonec nad Nisou
  10:30 - 10:40UKÁZKA eAUKCE ONLINE
  10:40 - 11:00COFFEE BREAK
  11:00 - 11:20SDRUŽENÉ NÁKUPY ENERGIÍ
  Daniel Jašev – nezávislý konzultant
  Centrální zadávání, energie, telekomunikace
  11:20 - 12:00JEDNOTLIVÉ TYPY HODNOCENÍ
  Martina Šťastná – vedoucí oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu v Liberci
  Peter Mikuláš - PROEBIZ
  Jak zadavatel hodnotil, proč tak hodnotil, s jakými riziky se vypořádával a jaké měl problémy
  12:00 - 12:30PRODEJE A PRONÁJMY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ
  Vladimír Koudelka – vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu v Liberci
  Igor Horváth - PROEBIZ
  12:30 - 12:45ZÁVĚREČNÁ DISKUZE

  Změna programu vyhrazena.

  Ceník a kontakt

  Účastnický poplatek:
  1 000,- Kč bez DPH
  Bankovní spojení: Raiffeisenbank
  Číslo účtu: 6461639808/5500

  Úhrada:
  Bankovním převodem
  Variabilní symbol: uvádějte své IČO
  Specifický symbol: 20180221

  Fakturace:
  Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

  Kontakt:
  Lenka Opálková
  gsm: +420 721 849 199
  tel.: +420 255 775 040
  e-mail: opalkova@proebiz.com

  NAR marketing s.r.o.
  Masarykovo náměstí 52/33,
  Ostrava - Moravská Ostrava,
  702 00, Česká republika

  Back to Top
  PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE