Národní eForum - Elektronizace veřejných zakázek


06. 06. 2018

Praha

Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 06. 06 . 2018!

O akci

Pracovní setkání a workshopy - odborné dílny týmů veřejných zakázek měst, zdravotnických zařízení, ministerstev a dalších institucí se specialisty na elektronizaci VZ.

Tady si můžete stáhnout všechny prezentace, ke kterým jsme dostali svolení ke zveřejnění od přednášejících na NeF 2018:

Program

Moderují: Peter Mikuláš a Jana Vítová

8:30 prezence

9:00 zahájení workshopu

Aktuální trendy v elektronizaci

Roční sumář nejzásadnějších událostí, změn a zajímavostí ze světa elektronizace veřejných zakázek. Trendy, čísla, statistiky. Na základě trendů dochází k inovacím elektronických nástrojů a služeb. Získejte představu o možnostech elektronizace ve veřejné správě.

Peter Mikuláš, PROEBIZ

Kam směřujeme?

Jaké změny můžeme čekat? / Budoucnost NENu a ostatních poskytovatelů. / Plánuje se povinnost elektronizace VZMR? / Co bude s profily zadavatelů? / Kam směřují plány a vize MMR. / Efektivita v užívání jednotlivých eNástrojů.

Stanislav Bogdanov, MMR

Co přinesla praxe elektronizace VZ

Praktické informace pro úspěšné zadávání zakázek elektronicky. / Sdílení zkušeností z praxe. / Rozbor konkrétních situací, které se často opakují, a je dobré vědět, jak je řešit. / Návody a doporučení, jak profitovat ze všech benefitů, které s sebou elektronizace přináší.

Kateřina Koláčková, OTIDEA, Alena Ševčíková, Nemocnice Nové Město na Moravě, Jana Vítová, PROEBIZ

Evropské inspirace

Inspirace z ostatních evropských zemí. / Příklady a doporučení osvědčených řešení od našich evrop-ských sousedů. / Plány a vize evropské komise. / Povinná elektronizace klepe na dveře, jaké další kroky můžeme očekávat?

Isabel Rosa, Evropská komise

Zkušenosti s využíváním DNS

Co vše by měl zadavatel vědět o využívání Dynamického nákupního systému? / Rozbor a analýza konkrétního příkladu z praxe, který odhalí všechny benefity a případné nejasností okolo DNS. / Zkušenosti s rozhodovacím procesem při zavádění DNS.

Václava Kotrbová, Kraj Vysočina, Jiří Šimon, Ministerstvo zemědělství

eKatalogy jako trend

Inspirace z privátního prostředí. / Elektronizace nabízí využití řady kvalitních nástrojů. / eKatalogy jako nedílná součást portfolia eNástrojů. / V čem spočívá kouzlo eKatalogů? / Na jakém principu fungují a proč nám usnadní život? / Mnohaleté zkušenosti a doporučení ohledně využívání eKatalogů.

Zdeněk Pytlíček, innogy

13:00 závěr workshopu

Přednášející

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Zdeněk Pytlíček

Možná trochu překvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, který si prošel pozicemi od nákupčího až po stratéga, jsou veškeré nákupní činnosti, při kterých se "nenakupuje". Ve společnosti GasNet se momentálně zaměřuje na digitalizaci, automatizaci a robotizaci nákupních procesů, implementaci a rozvoj nákupních systémů, reporting a analýzy a nákupní legislativu. Příklad? V roce 2017 byl spuštěn první robotizovaný proces v nákupu a v současnosti více než 92% nákupních transakcí provádí stroje, bez zásahu nákupčích.

Jiří Šimon

Ředitel Odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství ČR. Po působení na Ministerstvu pro místní rozvoj na pozici vedoucího odd. metodiky ZVZ rozvíjí od roku 2014 své praktické zkušenosti na MZe ČR. Zde se svým týmem zadává zakázky ministerstva, zadává centrální zakázky a dohlíží na zadávání na 35 resortních organizací vč. Lesů ČR, s.p. Povodí, SZIF atd. Nastaveným kontrolním systémem se inspirovalo i Ministerstvo financí ve vládní Metodice veřejného nakupování. Byl iniciátorem předběžných tržních konzultací, které se již od roku 2014 staly běžnou součástí větších či náročnějších zakázek ministerstva. Rovněž je propagátorem odpovědného veřejného zadávání, v rámci resortních veřejných zakázek byly zaměstnáváni nezaměstnaní, dodavatelé vytváří stáže pro studenty vysokých škol apod. Inspiroval se na dvou zahraničních cestách do Velké Británie tamním přístupem k projektovému řízení a smysluplnému nakupování. Je členem několika vládních pracovních skupin v oblasti veřejných zakázek.

Isabel Rosa

Má 27 let zkušeností v oblasti IT/IS, z kterých 21 let působila ve vedoucích manažerských pozicích. Několik let působila v Macau (Čína) a v Portugalsku. Byla náměstkem generálního tajemníka ministerstva veřejných prací, dopravy a komunikací, kde také předsedala výboru ICT (informačních a komunikačních technologií). Byla konzultantem Evropské banky pro obnovu a rozvoj elektronicky zadávaných veřejný zakázek a vyučuje elektronický modul pro zadávání veřejných zakázek na univerzitě Tor Vergata v Římě. Nyní zastává post policy officer v oddělení inovací a zadávaní veřejných zakázek v Evropské komisi a je zodpovědná za správu portálu národních veřejných smluv na veřejných trzích nemovitostí a stavebního ústavu (IMPIC).

Václava Kotrbová

Od roku 2001 pracuje na Krajském úřadě Kraje Vysočina nejdřív na pozici právníka, nyní jako analytik a metodik společných nákupů. Dále má na starosti právní zastřešení složitých veřejných zakázek. Elektronizací veřejných zakázek se zabývá od doby zavedení povinného uveřejňování na profilu zadavatele, kdy Kraj Vysočina vyvinul a certifikoval vlastní profil zadavatele. V současné době využívají komerční nástroje, na kterých běžně realizují plně elektronická zadávání včetně DNS.

Stanislav Bogdanov

S cílem posouvat stále výš obecnou hranici kvality v oblasti zadávání veřejných zakázek se do Ostravy pravidelně vrací Stanislav Bogdanov. Na nákupním festivalu bude zastupovat nejvyšší úroveň státního řízení, jelikož je ředitelem odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj. V minulosti se podílel na projektu Národního elektronického nástroje a byl také jeho hlavním školitelem.

Kateřina Koláčková

Svému poslání, které spočívá v mimořádně aktivní podpoře změn nákupního chování zadavatelů a zjednodušení a zrychlení nákupních procesů, se Kateřina Koláčková věnuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V oblasti elektronizace veřejných zakázek má rozhodně čím inspirovat. Vždyť od roku 2006 ve své společnosti Otidea proškolila více než 10 tisíc zadavatelů a úspěšně realizovala tendry převyšující hodnotu 5 miliard korun.

Peter Mikuláš

Do PROEBIZu nastoupil v roce 2010 jakožto čerstvý absolvent Slezské univerzity. Zabývá se implementací elektronických nástrojů v prostředí firem a institucí. Specializuje se na zefektivnění procesů, například tím, že do firemního nákupu i do veřejných zakázek zavádí elektronické katalogy.

Jana Vítová

Symbolický návrat ke kořenům je jedním z motivů profesní cesty Jany Vítové, která byla v roce 1990 vůbec prvním zaměstnancem firmy NAR marketing. Přestože po dvou letech odešla a začala podnikat, v roce 2007 přijala nabídku vrátit se zpět a od té doby úspěšně rozšiřuje řady uživatelů softwaru PROEBIZ. Je vedoucí konzultačního týmu neboli country manažerem pro Moravu, část východních Čech a Vysočinu.

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
1 800,- Kč bez DPH,
1 000,- Kč bez DPH pro uživatele sw PROEBIZ

Úhrada:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500
Variabilní symbol: uvádějte své IČ
Specifický symbol: 20180606

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Wladyslaw Pituch
gsm: +420 725 880 522
tel.: +420 597 587 136
e-mail: pituch@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE