ELEKTRONIZACE PROCESU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - PRAKTIK ARENA

25. 04. 2018

Most

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 25. 04 . 2018!

O akci

Pracovní setkání, jehož cílem je přiblížit změny v roce 2018 v oblasti elektronizace.

VZ stanovených zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 260/2016 Sb. na půdě subjektů veřejné samosprávy. Program zahrnuje komentování jednotlivých fází přípravy, průběhu a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele. Na konkrétních příkladech vás seznámíme s možnostmi efektivního zhodnocení obecního majetku formou prodeje nebo pronájmu.

Zahájení programu workshopu: 9:00.
Závěr workshopu: 12:30.

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
1 000,- Kč bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20180425

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Lenka Opálková
gsm: +420 721 849 199
tel.: +420 255 775 040
e-mail: opalkova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top