PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO

13. 02. 2019

Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 13. 02 . 2019!

O akci

Interaktívny workshop odborníkov z radov nemocníc a iných zdravotníckych organizácií, vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tematických blokov. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve. Je správne do vyhodnocovania zákazky na nákup zdravotníckych prístrojov zahrnúť aj budúce náklady na prevádzku? Ukážka toho ako funguje Dynamický nákupný systém alebo ako sa pripraviť na plošnú povinnosť elektronického zadávania, elektronický príjem ponúk, atď...

Program

Moderujú: Jiří Špalek a Jan Jedlička

8:30 prezencia

9:15 zahájenie workshopu

Čo priniesla veľká novela zákona VO?

Od januára 2019 vstúpila do nášho každodenného života najväčšia zmena súčasného zákona o VO. Veľká novela výrazne mení doposiaľ zaužívané postupy. Vnímajte zmeny, ktoré novela prináša! Časť zmien sa týka taktiež elektronizácie. V tomto bloku Vás zoznámime s tými najzásadnejšími zmenami.

Mgr. Marcela Turčanová, APUEN AKADÉMIA s.r.o.

Dynamické nákupné systémy v zdravotníctve

Aké výhody prináša DNS? Dá sa za pomoci DNS zrýchliť proces verejného obstarávania? A ako sa otvárajú možnosti využívania Dynamického nákupného systému, ktorý sám zo svojej podstaty je iba elektronický. Ako prebieha elektronická kvalifikácia do DNS a ako konkrétne zákazky?

Ing. Ondrej Kuruc, PhD., Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Skúsenosti s nákupom zdravotníckeho zariadenia SPEC/CT

Ako môžu prípravné trhové konzultácie pomôcť k špecifikácii predmetu zákazky a k tvorbe súťažných podkladov, má zmysel ich robiť? Akým spôsobom určiť bodové hodnoty (váhy) jednotlivým kritériám, ak verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality?

JUDr. Michaela Pitoňáková, Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Predbežné trhové konzultácie

Trhové konzultácie ako cesta pre kvalitnú špecifikáciu predmetu zákazky. Aké sú možné formy trhových konzultácií? Ako ich realizujeme my a súhrn našich skúseností. Aké sú výhody? Majú aj nevýhody? Príklad z praxe o tom ako môžu trhové konzultácie úplne zmeniť zadanie verejného obstarávania.

Juraj Barbarič, Lenka Haščáková, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Elektronické schvaľovanie nákupných požiadaviek naprieč celým subjektom

Elektronizácia nie len obstarávania, ale samotnej požiadavky už pri jeho vzniku. Ako a prečo je dobré elektronizovať aj schvaľovací proces. Aké sú výhody, ale aj nevýhody? Prípadová štúdia nasadenia elektronického workflow do prostredia nemocníc.

Ing. Martin Očkáš, Ing. Peter Lipták, Svet zdravia, a.s.

Inšpirácia z praxe

Zdroj inšpirácie a rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní (nie len zo zdravotníctva) realizovaných elektronicky. Klasické a netradičné postupy. Verejné súťaže rozdelené na časti, predkladaná a hodnotená elektronicky. Aplikácia „pomocných hodnotiacich kritérií“. Atribút elektronickej aukcie. Používanie špeciálnych vzorcov na vyhodnotenie obstarávania.

Ing. Kristina Kaplanová, PROEBIZ

Zmena programu vyhradená.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH *
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH *
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH *
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20180912

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
E-mail: kviatkovsky@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 905 670 084

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top