PRAKTIK ARÉNA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

13. 09. 2018

Banská Bystrica

Hotel Dixon **** Švermova 32

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 13. 09 . 2018!

O akci

Prvá Praktik Aréna s výhradným zameraním na problematiku obstarávania v oblasti životného prostredia na Slovensku. Interaktívny workshop odborníkov, vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tematických blokov. Cieľom stretnutia je praktickou formou ukázať elektronizáciu verejného obstarávania ako trend, ktorý uľahčuje celý proces a zvyšuje jeho efektivitu. Mimo praktických príkladov sa tiež dozviete, ako sa pripraviť na plošnú povinnosť elektronického zadávania, elektronický príjem ponúk, atď...


O svoje skúsenosti sa prídu podeliť:

Veronika Ivaničová (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Michal Adamec (LESY Slovenskej republiky), Martin Daniš (Banskobystrický samosprávny kraj), Lucia Švecová (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Iveta Danišová (Štátna ochrana prírody SR) a ďalší.

Program

Moderujú: Kristina Kaplanová a Jan Jedlička

8:30 prezencia

9:15 otvorenie workshopu

Elektronizácia ľahko a rýchlo

Pozitíva a úskalia elektronizácie z pohľadu praktika. Ako sa kraj behom pár mesiacov pripravil na povinnú elektronizáciu. Centralizovať alebo necentralizovať VO? Prvá skúsenosť s DNS a čo sme dosiahli.

Lesnícke služby v ťažobnej a pestovateľskej činnosti

Popis konkrétnej prípravy na veľké nadlimitné zákazky. Definovanie a tvorba opisu (predmetu obstarávania). Na čo nezabudnúť a je viacero možností? Na čo si dávať pozor a aké sú riziká a obmedzenia. Starostlivosť o lesy a ich rozvoj.

Eurofondy - ako obstarávame projekty pozemkových úprav

Elektronická komunikácia a príjem ponúk vo fondovej zákazke. Čo na to verejný obstarávateľ, záujemcovia/uchádzači, členovia komisie a riadiaci orgán? Praktický príklad na nadlimitnej zákazke rozdelenej na časti s kritériom na vyhodnotenie pomeru ceny a kvality pri opätovnom otváraní súťaže.

10:45 občerstvenie / coffee break

Správa vozového parku

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet. Hodnotenie poskytnutej zľavy v percentách na benzín a naftu. Od súťaží na autá po traktory. Je lepší nákup alebo leasing? Pre inšpiráciu - ako hodnotia a nakupujú autá firmy (matica s hodnotením nákladov životného cyklu).

Špecifiká stavebných zákaziek

Silné zmluvné podmienky ako prostriedok úspechu a výberu kompetentného partnera. Priama platba za odvedenú prácu subdodávateľom. Úskalia slabých podmienok účasti. Úvaha o spracovaní ekonomických ukazovateľov do kritérií výberu.

Inšpirácia z praxe

Rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní realizovaných elektronicky. Klasické a netradičné postupy. Verejné súťaže rozdelené na časti, predkladaná a hodnotená elektronicky. Aplikácia „pomocných hodnotiacich kritérií“. Atribút elektronickej aukcie. Efekt elektronizácie zákaziek s nízkou hodnotou.

13:00 záver workshopu

Témy, o ktorých ešte jednáme: rekonštrukcie lesných ciest, nákup lesníckej techniky, nákup OOPP a nástrojov.

Zmena programu vyhradená.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH *
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH *
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH *
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20180913

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top