Efektivní a výkonný nákupní proces - jak efektivně spolupracovat na nákupu mezi útvary ve firmě

25. 09. 2018

Praha

Klimentská 50

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 25. 09 . 2018!

O akci

Cíle kurzu:
  • Umět nastavit a uvést do praxe pravidla efektivního a výkonného procesu nákupu.
  • Získat návod na definitivní a optimální vyřešení formy a obsahu komunikace mezi nákupem a interními klienty.
  • Naučit se prezentovat a prodávat výsledky práce nákupu dovnitř společnosti.

Program

  • Nastavení a efektivní výkon nákupních činností.
  • Kdo a jak ovlivňuje nákupní proces, jak správně nastavit spolupráci útvarů.
  • Práce s nákupním požadavkem jako klíčovým podkladem pro nákup.
  • Přehled metod výběru dodavatele a získání optimálních nákupních podmínek pro různé nákupní situace a kategorie položek.
  • Elektronizace nákupu – trend k zefektivnění výkonu nákupních činností.
  • Jak vyřešit komunikaci různých útvarů firmy s dodavateli, abyste neoslabovali svoji pozici ve vyjednávání.
  • Využití, prezentace a prodej výsledků nákupu pro plnění cílů celé firmy.


A navíc exkluzivně u nás
Návod na sestavení mapy interních partnerů nákupu, poznání jejich preferencí a nastavení optimální formy, obsahu a pravidel komunikace a předávání informací oběma směry. Ojedinělé know-how , pomocí kterého jednoduše a efektivně nastavíte oboustrannou komunikaci mezi nákupním útvarem a jeho partnery s cílem maximalizace využití potenciálu všech útvarů a respektování firemních priorit.

Ceník a kontakt

Kontakt:
Ing. Karel Otýs
e-mail: karel.otys@otys-consulting.cz
tel.: +420 602 447 905

Amplio, s.r.o.
Mešno č.ev. 21, 338 43 Mešno


Veškeré další informace najdete na webu události >>

Back to Top