ELEKTRONIZACE PROCESU VZ Z POHLEDU DODAVATELE

06. 12. 2018

Praha 7

Classic 7 Business Park, budova C, konferenční sál ESET, Jankovcova 1037/49

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 06. 12 . 2018!

O akci

"Mikulášský seminář moderuje Peter Mikuláš..."

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o změnách vyplývajících z ustanovení § 211-214 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a seznámit je se způsobem komunikace a s podáním nabídky ve skutečném prostředí elektronického nástroje. Součástí semináře je i diskuse k postupům a povinnostem DODAVATELE v průběhu zadávacího řízení se zaměřením na věcnou i formální správnost předkládaných dokumentů a praktické rady, jak se vyvarovat chyb ve veřejných zakázkách.

Program

Seminářem budou provázet:
Peter Mikuláš - vedoucí manažer CZ týmu společnosti NAR, odborník v oblasti elektronizace VZ
Karel Stoszek – specialista veřejných zakázek, lektor odborného vzdělávání v oblasti VZ
David Salzmann – trenér a školitel, realizátor výběrových řízení v prostředí el. nástrojů

8:30 prezence

Doba trvání semináře: 9:00 - 12:30

Legislativa veřejných zakázek a užitečné informace

 • významné změny v zadávání veřejných zakázek po 18. 10. 2018
 • životní cyklus veřejné zakázky krok po kroku
 • elektronický podpis a konverze dokumentů

Úkony DODAVATELE v certifikovaném nástroji – praktická ukázka

 • registrace oprávněných osob DODAVATELE, autentizace
 • prostředí komunikačního modulu
 • podání elektronické nabídky se všemi požadovanými náležitostmi

Způsoby hodnocení nabídek - na co si dát pozor

 • hodnotící kritéria a varianty jejich použití
 • příklad využití elektronické aukce – kdy, kde, jak a proč

Praktické rady pro DODAVATELE

 • informace k Věstníku veřejných zakázek a profilům zadavatelů
 • vyhledávání veřejných zakázek
 • nejčastější chyby na straně DODAVATELE
 • diskuse a dotazy

12:30 závěr workshopu

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
3 790,- Kč vč. DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20181206

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Lenka Opálková
gsm: +420 721 849 199
tel.: +420 255 775 040
e-mail: opalkova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika
kancelář Praha, Opletalova 7 (budova ČTK), Praha 1

Back to Top