Národné eForum - Elektronizácia verejného obstarávania

29. 05. 2019

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 29. 05 . 2019!

O akci

Stretnutie špecialistov verejného obstarávania k problematike elektronizácie zadávania a hodnotenia verejného obstarávania.

Program

Moderujú: Jiří Špalek a Jan Jedlička

8:30 prezencia

9:00 zahájenie workshopu

Aktuálne trendy v elektronizácii

Ročný sumár / Trendy, čísla, štatistiky / Najzásadnejšie udalosti, zmeny v elektronizácii / Elektronizácia VO z pohľadu JOSEPHINE / Reakcia na elektronizáciu z pohľadu uchádzačov / Sú ešte možné inovácie vo VO? / Elektronický požiadavkový systém / Zmeny v chápaní eAukcií / Nástup Dynamického nákupného systému

Jiří Špalek, PROEBIZ

Čo nám elektronizácie vlastne priniesla

Martina Klacek, Mesto Žiar nad Hronom,
Miloslav Matonog, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Vladimír Oros, Tatra Tender

Prvá spätná väzba k Veľkej novele a skúsenosti

Reverz verzus Super-reverz / Mimoriadne nízka ponuka a reverz / Uplatnenie revíznych postupov po novom / Súhrnné správy / Zákazky s nízkou hodnotou / Nahraditeľnosť pri podmienkach účasti / Kde sú hranice elektronizácie?

Marcela Turčanová, APUeN

Zavedenie a používanie elektronických katalógov

Čo sme získali používaním eKatalógov? / Prvé skúsenosti, prekvapenia a vývoj v ich používaní / Ako eKatalógy napĺňame? / Kto a ako môže v rámci eKatalógu nakupovať? / Ako je to s kvalitou? / Mínusy a plusy používania eKatalógov / Na čo všetko máme zriadené eKatalógy? / Čo by sme urobili inak, keby sme implementovali eKatalógy teraz?

Naďa Voráčová, Masarykova univerzita

Kam smeruje Verejné obstarávanie - sumár a vízie (4.0)

Zhodnotenie elektronizácie VO z pohľadu ÚVO / Čo nové pripravujeme? / Nové trendy / Elektronické katalógy / Spoločensky zodpovedné vyhlasovanie VO / Bezpečnosť (identifikácia, autentifikácia do systému), používanie kvalifikovaných podpisov, zaručená konverzia

Jaroslav Lexa, ÚVO

Elektronizácia zákaziek s nízkou hodnotou v prostredí Mesta Trnava

Elektronizovať aj nízke hodnoty? / Desiatky súťaží od rekonštrukcie po kamerový systém a fotovoltaickú elektráreň / Špecifiká týchto typov súťaží / Ako to hodnotí vedenie, pracovníci VO, občania? / Uchádzači a elektronizácia menších zákaziek / Kam sa chceme posunúť, naše vízie moderného mesta?

Peter Kubovič, Mesto Trnava

Prečo používať a používame Dynamické nákupné systémy v našom kraji

Naše DNS / Čo nás prekvapilo pri prvých DNS? / Ako vychádza porovnanie rámcovej dohody s DNS? / Ako prijímajú DNS uchádzači? / Na čo si dávať pozor pri príprave súťažných podkladov pre DNS? / Doklady a odporúčania k stanoveniu „kvalifikácie“ do DNS / Revízne postupy v DNS / Čo sme dosiahli a naše výsledky?

Martin Daniš, Banskobystrický samosprávny kraj

Přednášející

Jaroslav Lexa

Nenapravitelný optimista, který věří, že na Slovensku se dá nakupovat vtipně, zajímavě, a zároveň i hospodárně a v souladu se zákonem. Se svým týmem to Jaroslav Lexa dokázal jako ředitel odboru veřejných zakázek na MPSVaR SR, kde za rok ušetřil více než 5 milionů eur. Píše smlouvy, námitky, články, knihy a někdy dávno i blogoval. Jako školitel v oblasti veřejných zakázek dokáže lidem vysvětlit, kde v zákoně se nachází zdravý selský rozum. Je spoluzakladatelem slovenského APUeNu. V současnosti působí jako ředitel institutu pro zadávání veřejných zakázek na slovenském ÚVO.

Jiří Špalek

Pevným základem každé elektronizace jsou vždy precizně fungující informační technologie. Jiří Špalek se jim věnuje jako manažer technologického zázemí projektu PROEBIZ. V současnosti působí na pozici business country manažera pro slovenský trh. Řídí zavádění softwarových produktů do firem a administrace jednotlivých výběrových řízení. Na jeho vizitce nesmí chybět ani pozice trenéra a konzultanta v oblasti elektronizace nákupních systémů s patnáctiletou praxí v oboru.

Martin Daniš

Nejtěžší je začít, říká moudro, které platí nejen pro byznys. Své o tom ví i Martin Daniš, který začal doslova od nuly nastavovat procesy spojené s veřejnými zakázkami na úřadu Banskobystrického kraje. Jako vedoucí oddělení neváhal a elektronizaci veřejných zakázek zavedl i pro zakázky s nízkou hodnotou. V oboru se pohybuje více než sedm let. Dříve pracoval jako konzultant ve firmě VOSK, kde realizoval zhruba 200 zakázek pro veřejné zadavatele. Řešil však i námitky z „druhého břehu řeky“.

Miloslav Matonog

Legislativa ve veřejných zakázkách je oblastí, ve které je vždy co zlepšovat. Aktivně se na její přípravě v rámci pracovních skupin podílí také Miloslav Matonog, který je od roku 2017 ředitelem odboru veřejných zakázek na slovenském Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny. Dříve se tam věnoval zavádění plně elektronického zadávání veřejných zakázek. Jeho zkušenosti však pokrývají také sféru zakázek financovaných z fondů EU, kterými se zabýval kontrolně a metodicky.

Martina Klacek

Když chcete elektronizovat veřejné zakázky, musíte to dělat naplno. Tímto heslem se řídí Martina Klacek, která od roku 2015 prosazuje plnou elektronizaci procesů veřejných zakázek, a to z pozice vedoucí odboru veřejných zakázek města Žiar nad Hronom. Od letoška se mohou chlubit tím, že jako první samospráva na Slovensku spustili veřejné zakázky prostřednictvím Dynamického nákupního systému. To víte, kde je vůle, tam je cesta.

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Peter Kubovič

Jako zaměstnanec Úřadu pre verejné obstarávanie na Slovensku je plně seznámen s rozhodnutími a výstupy tohoto ústředního orgánu státní správy. Je také seznámen s problematikou zakázek při čerpání nenávratné finanční pomoci EU, rozhodnutími Soudního dvora EU i slovenských soudů. Patří mezi jednoho ze spolutvůrců zákona č. 343/2015 Sb. a dalších novel předešlého zákona o veřejných zakázkách. V letech 2011 a 2017 kandidoval na post předsedy Úřadu pro veřejné zakázky, kde se při každé volbě dostal do užšího výběru v odborném hodnotícím kole.

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
88 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 68 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20190529

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
E-mail: kviatkovsky@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 905 670 084

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top