Konferencia Verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax

19. 03. 2019 - 20. 03. 2019

Tatranská Lomnica

Hotel SOREA Titris ***

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 19. 03 . 2019!

O akci

Konferencia je vypredaná, ďakujeme za Váš veľký záujem.

Výnimočné stretnutie všetkých profesionálov vo verejnom obstarávaní!

Spoločne budeme diskutovať o témach, ktoré budú trendmi v roku 2019. Z pohľadu elektronizácie je to nepochybne využitie elektronických katalógov a zefektívnenie dynamických nákupných systémov. Neobídeme ani procesné trendy nákupu akými sú superreverzné vyhodnocovania, sociálny aspekt alebo prípravné trhové konzultácie.

Rok 2018 priniesol veľkú zmenu nášho zákona v podobe veľkej novely s účinnosťou od 1.1.2019. Je pre nás praktikov skutočne prínosná? Rezonovať by mala aj avizovaná profesionalizácia verejného obstarávania v podobe legislatívneho návrhu.

Tešíme sa na Vás v Tatranskej Lomnici 19.-20. marca 2019.


Pozrite si našu videopozvánku

Program

Odborný program v 1. konferenčný deň - 9:00 - 16:45
Odborný program v 2. konferenčný deň - 9:00 - 12:00
Registrácia od 8:00

9:00 - 9:10 - Otvorenie konferencie

9:10 - 9:40 - Novela a jej prvé rozhodnutia

Prvých 80 dní novely ukázalo jej prínos pre prax, ale i slabé miesta. Metodika úradu vydala takmer rekordné počty metodických usmernení. Tie najdôležitejšie predstaví Jaroslav Lexa, člen autorského tímu novely a riaditeľ Inštitútu VO, ktorý dohliada na úradom vydané metodické rozhodnutia.

Prednášajúci:

 • Mgr. Jaroslav Lexa (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Mgr. Marcela Turčanová (APUEN AKADÉMIA)

9:45 - 10:30 - Fondové "trouble"

Eurofondové kontroly a audity sa stále častejšie vyjadrujú k primeranosti a možnej diskriminácii v nastaveniach verejných obstarávaní a novou rozhodovacou praxou v tejto oblasti prispieva aj ÚVO. Ako a čím by sa mal riadiť verejný obstarávateľ pri určovaní požiadaviek na kvalitu, aby neprekročil akceptovanú mieru primeranosti a ako sa má vyvarovať konfliktu záujmov, nám na situáciách z praxe poradia zástupcovia riadiacich orgánov a Rady ÚVO.

Moderuje:

 • Mgr. Karol Meliška (APUEN AKADÉMIA)

Diskutujúci:

 • Mgr. Katarína Chromíková (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
 • Mgr. Martin Jakubek (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • JUDr. Zuzana Krajčovičová, LL.M (Úrad pre verejné obstarávanie)

11:00 - 12:15 - Elektronizácia a otázky s ňou spojené

Žiadna regulácia elektronických nástrojov priniesla ich prekvapivý „boom“. Spolu so vznikom každého nového softvéru sa vynárajú otázky ich bezpečnosti, používania i užívateľských nastavení. Ako funguje šifrovanie ponúk i možné „tajné“ pozorovanie procesu bude jednou z hlavných tém konferencie.

Moderuje:

 • Mgr. Marcela Turčanová

Diskutujúci:

 • Ing. Martin Hoffmann (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Ján Jedlička (NAR marketing)

13:20 - 14:20 - Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie

Spoločensky zodpovedné obstarávanie sa skloňuje stále častejšie, avšak návody a praktické príklady nepribúdajú. Je tomu skutočne tak a akú inšpiráciu môžeme čerpať z Českej republiky? Od 1.1.2020 bude zákonná povinnosť uplatňovania sociálne zodpovedného verejného obstarávanie v určitých kvótach. Čo pre to môžeme urobiť už teraz?

Moderuje:

 • Mgr. Karol Meliška

Diskutujúci:

 • Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D (Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR)
 • Mgr. Erika Rusnáková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Mgr. Jaroslav Lexa (Úrad pre verejné obstarávanie)

14:45 - 15:45 - Ako môže viesť kvalitná príprava k rekordným úsporám

Centrálne zdravotnícke tendre sa vyše roka len pripravujú. Výsledkom takto kvalitnej prípravy je mnohokrát tender rozdelený na viacero častí s uplatnením multikriteriálneho hodnotenia a tvrdých zmluvných podmienok. Po vyše 5 ročnej práci je vidieť nielen ukončené tendre s úsporami vo výške desiatkach miliónov €, ale aj technicky modernizované nemocnice. Ako nad nákupmi premýšľajú ich autori, kde začínajú, kedy tvoria kritériá a prečo delia zákazky na toľko častí?

Prednášajúci:

 • Ing. Ondrej Kuruc, PhD. (Ministerstvo zdravotníctva SR)
 • MSc. Martin Smatana (Ministerstvo zdravotníctva SR)

15:45 - 16:45 - Praktická skúsenosť s eKatalógmi

Masarykova univerzita v Brne už v roku 2010 zavádzala prvé elektronické katalógy. Po 8 rokoch aktívneho využívania, zdokonaľovania a rozširovania katalógov, nám predstavia ako ich vnímajú, pri akých komoditách ich využívajú a ako to u nich v praxi funguje.

Prednášajúca:

 • Ing. Naďa Voráčová (Masarykova Univerzita)

2. deň konferencie:

Začíname o 9:00 a končíme o 12:00.

9:00 - 10:30 - Pandorina skrinka zodpovednosti za verejné obstarávanie

V nadväznosti na zámer úradu zriadiť profesnú organizáciu nákupcov, sa vynára doposiaľ nezodpovedaná otázka, akú zodpovednosť nesú osoby vystupujúce v procese verejného obstarávania. Rozsah činností a k tomu prislúchajúca zodpovednosť je určite iná pre osobu procesujúcu nákup a iná pre osobu, ktorá tvorí opis predmetu zákazky alebo vyhodnocuje predložené ponuky. Je tomu naozaj tak? Kedy je možné hovoriť o nezodpovedných garantoch a kedy už o možnom trestnom čine? Je táto zodpovednosť len čisto ekonomická alebo má aj spoločenský a trestnoprávny presah? Mali by sa obávať aj uchádzači?

Moderuje:

 • Mgr. Marcela Turčanová

Diskutujúci:

 • JUDr. Michal Petřík (časopis Veřejné zákazky)
 • Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu)
 • Martin Turček (Aktuality.sk)

11:00 - 12:00 - Možnosti uplatnenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zrušením verejného obstarávania

Súčasne platný zákon o verejnom obstarávaní neupravuje oblasť zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutiami (verejných) obstarávateľov, len stanovuje taxatívne dôvody, za ktorých je možné vyhlásené postupy zrušiť. Sekundárne právo Európskej únie naopak prikazuje každému členskému štátu zabezpečiť, aby v prípade, ak konaním (verejného) obstarávateľa bola spôsobená škoda uchádzačovi, mal uchádzač právo a reálnu možnosť dožadovať sa nahradenia takto vzniknutej škody. Skutočne ťahajú uchádzači v týchto prípadoch za kratší koniec?

Prednášajúci:

 • Mgr. Erika Rusnáková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Mgr. Marcela Turčanová

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok za konferenciu:

Pri registrácii do 31.1.2019 - 245 € / účastník. Každý ďalší účastník z organizácie 225 €.
Pri registrácii po 1.2.2019 - 259 € / účastník. Každý ďalší účastník z organizácie 239 €.
Ceny sú vrátane DPH
Členovia OZ APUeN SK majú 15 € zľavu z vyššie uvedených cien.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté občerstvenie, obed, študijné materiály pre obidva dni konferencie.

V cene účastníckeho poplatku nie je ubytovanie. Rezerváciu ubytovania zabezpečuje organizátor konferencie. Požiadavku na rezervovanie ubytovania prosím uveďte v poznámke on-line prihlášky. Zároveň prosím uveďte, na koľko nocí si želáte ubytovanie a akým spôsobom budete ubytovanie platiť. Môžeme Vám ho zahrnúť na faktúru spolu s účastníckym poplatkom alebo ho môžete platiť priamo hotelu.

Ceny ubytovania:

Pri ubytovaní na 1 noc:

 • Izba obsadená 1 osobou: 58,15 €
 • Izba obsadená 2 osobami: 48,50€/osoba

Pri ubytovaní na 2 noci:

 • Izba obsadená 1 osobou samostatne v dvojlôžkovej izbe: 108€ / 2 noci
 • Izba obsadená 2 osobami: 188€ /2 osoby / 2 noci

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, večera, miestny poplatok a 1 x za pobyt 2 hod. vstup do AQUA Relax centra Zóny MIX (bazénová a saunová časť).

Ubytovanie v Hoteli SOREA Titris je vypredané.

Ubytovanie je možné si zarezervovať individuálne v okolitých hoteloch.
Organizátor konferencie zabezpečuje ubytovanie v krásnom penzióne s vynikajúcou kuchyňou Penzión Teniscentrum ***.

Ceny ubytovania:

Pri ubytovaní na 1 noc:

 • Izba obsadená 1 osobou: 60 €
 • Izba obsadená 2 osobami: 46,50€/osoba

Pri ubytovaní na 2 noci:

 • Izba obsadená 1 osobou samostatne v dvojlôžkovej izbe: 110€ / 2 noci
 • Izba obsadená 2 osobami: 180€ /2 osoby / 2 noci

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, večera, miestny poplatok

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 70% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.

Back to Top