Veřejné zakázky - odpovědně a elektronicky

21. 05. 2019

Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2, Liberec, multimediální místnost

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 21. 05 . 2019!

O akci

Odborný seminář pro zástupce veřejné samosprávy a specialisty VZ je zaměřený na sdílení znalostí, trendů a inspirací v oblasti elektronizace VZ a odpovědného veřejného zadávání. Nabídne praktické zkušenosti s implementací elektronických nástrojů do zadávacích postupů, zveřejňování a administrace veřejných soutěží včetně sdružených nákupů. Objasní principy a možnosti uplatňování sociálně odpovědného zadávání v rámci efektivního vynakládání veřejných prostředků.

Tady si můžete stáhnout všechny prezentace, které byly k vidění na semináři Veřejné zakázky - odpovědně a elektronicky:

Program

Moderuje: Igor Horváth

8:30 prezence

9:00 zahájení semináře - úvodní slovo
Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek


Povinná elektronizace VZ – co přinesla a jak ji řešit s elegancí

Možnosti a výhody propojení procesního, publikačního a soutěžního el. nástroje s cílem optimalizace průběhu a výsledků zadávacích řízení na dodavatele plnění veřejných zakázek v praxi. Kdy se elektronizaci VZ v praxi nevyhnete.

Martina Šťastná, oddělení veřejných zakázek, KÚ LK a Peter Mikuláš, NAR marketing s.r.o.

Města a obce – municipální nákupy a prodeje v číslech a inspiracích

Oborová analýza předmětů nákupů realizovaných subjekty veřejné samosprávy z pohledu struktury nejčastěji soutěžených komodit, prací a služeb. Možnosti využití el. nástrojů v oblasti prodejů a pronájmů nemovitostí.

Marek Pieter, FinYes s.r.o.

Coffee break

Odpovědné veřejné zadávání v praxi (OVZ) – další rozměr veřejného zadávání

Seznámení s principy OVZ, které kromě ekonomických parametrů čerpání veřejných zdrojů sleduje i dopady výsledků veřejného zadávání na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí. Dále informace o projektu OVZ realizovaném MPSV v období 03/2016 – 03/2019.

Martina Šťastná, oddělení veřejných zakázek, KÚ LK

Sdružené nákupy – efektní a efektivní příležitost pro města a obce

Přehledné informace o zajímavých potenciálech a příležitostech, které nabízí účast měst a obcí a jejich příspěvkových organizací ve sdružených nákupech vybraných komodit a služeb (energie, odpady, mobilní služby, zimní údržba, správa veřejného osvětlení aj.)

Marek Pieter, FinYes s.r.o.

Tombola na závěr

Vylosování 3 výherců z řad účastníků semináře a předání hodnotných „veřejnoprávních“ cen.

12:30 ukončení semináře

Přednášející

Martina Šťastná

V minulosti se věnovala evropským dotacím a veřejným zakázkám. Od roku 2010 působí na Krajském úřadě Libereckého kraje na pozici vedoucí oddělení veřejných zakázek. Oddělení veřejných zakázek realizuje elektronické aukce již několik let pro potřeby úřadu. Od roku 2015 řídí realizaci elektronických výběrových řízení i pro příspěvkové organizace Libereckého kraje. Aktivně se účastnila projektu MPSV „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“. Je členkou Meziresortní pracovní skupiny pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Marek Pieter

V letech 2002 – 2012 pracoval jako starosta města Desná. Poté 6 let zastával na Libereckém kraji funkci náměstka hejtmana pro ekonomiku, majetek, investice a veřejné zakázky, posléze i dopravu. V pozici ekonomického náměstka se mu podařilo na krajském úřadě nastavit odpovědné a transparentní hospodaření, soutěžit i s ohledem na náklady životního cyklu a také zahájit centrální nákupy pro příspěvkové organizace. Od roku 2019 působí jako odborný konzultant ve sféře veřejného zadávání, elektronických aukcí a čerpání strukturálních fondů EU. Své zkušenosti v současné době využívá ve spolupráci se společností NAR marketing s.r.o. a poskytuje veřejným zadavatelům poradenství a služby v oblasti elektronizace procesů veřejných zakázek a soutěží.

Peter Mikuláš

V dosavadní profesní kariéře se zabýval především implementací el. procesních a soutěžních nástrojů do nákupních a zakázkových procesů mnoha českých a slovenských komerčních firem a veřejnoprávních institucí. Specializuje se zejména na zefektivnění zadávacích postupů ve veřejných zakázkách postavením jasné struktury soutěží. Peter Mikuláš nastoupil do společnosti NAR marketing v roce 2010 jakožto čerstvý absolvent Slezské univerzity. V současné době pracuje na pozici country manažera.

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
1 100,- Kč bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20190521

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Anita Krejčí
gsm: +420 728 548 555
e-mail: krejci@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top