Národní eForum - Nákup v době elektronizace

11. 09. 2019

Praha

Konferenční sál Inspiration HUB, Jankovcova 1037/49, Classic 7- Budova C, Praha 7 - Holešovice

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 11. 09 . 2019!

O akci

Odborné pracovní dílny pro nákupní manažery zaměřené na sdílení znalostí, trendů a inspirací v oblasti elektronizace firemních nákupů. Praktické zkušenosti s implementací elektronických nástrojů do nákupních procesů a práce nákupních týmů. Příklady využívání netradičních postupů a alternativních soutěžních modulů v moderním světě nákupní branže.

Tady si můžete stáhnout prezentace, ke kterým jsme dostali svolení ke zveřejnění od přednášejících na NeF 2019:

Program

Moderuje: Tomáš Trenkler

8:30 prezence

9:00 zahájení workshopu


Aktuální trendy v elektronizaci

Roční sumář nejzásadnějších událostí, změn a zajímavostí ze světa elektronizace firemního nákupu. Trendy, čísla, statistiky. Na základě trendů dochází k inovacím elektronických nástrojů a služeb. Získejte představu o možnostech elektronizace ve firemním sektoru.

Miloslav Kaplan, NAR marketing s.r.o.

Elektronický aukční systém jako nástroj řízení a kontroly procesu nákupu

Jak vést nákup elegantně a hravě. Jaké úskalí Vás čekají při změnách v nastavování nových pravidel a procesů nákupu. Jak postupovat, motivovat tým a současně využívat i elektronický aukční systém k řízení nákupních činností.

Barbora Konšalová, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Coffee break

Zapečetěné nabídky v každodenní praxi

Systémové využívání modulu Zapečetěné nabídky v procesu elektronických výběrových řízení na dodavatele stavebních a rekonstrukčních prací.

Hana Jánská, Stavební bytové družstvo Krušnohor

Nové výzvy firemního nákupu

Proměny nákupního procesu a nové role nákupních útvarů. Ekonomické cykly a nákup. Úskalí a příležitosti v komunikaci zákazník – obchodník, interní klient - nákup - dodavatel.

Karel Otýs, Otýs Consulting

12:30 závěr workshopu

Přednášející

Karel Otýs

Zkušený manažer nákupu, lektor a konzultant. Tím vším je Karel Otýs, který v roce 2011 odešel z vysoké manažerské pozice v nákupu a založil vlastní poradenskou a lektorskou praxi. S nadšením učí, sbližuje, radí, sdílí, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupčí, manažery nákupu, ale i jejich interní klienty a občas i dodavatele. Umí hledat neotřelá řešení s důrazem na efektivnost a jednoduchost. I složitý problém dokáže rozložit na jednoduché srozumitelné molekuly.

Milan Kaplan

Marketingový specialista, konzultant a vedoucí projektu PROEBIZ, který své zkušenosti prezentuje na konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech Milan Kaplan založil firmu NAR specializující se na marketingové procesy v průmyslových podnicích. Následně začala vyvíjet a prosazovat v praxi e-bizové technologie, jako je výběr dodavatelů formou eAukce a elektronizace nákupních procesů. Projekt, který dostal název PROEBIZ, je nyní nejrozšířenějším eAukčním prostředím a zdrojem know-how v celé střední Evropě.

Hana Jánská

Stavební bytové družstvo Krušnohor je největším bytovým družstvem v České republice a ve městech Most, Litvínov a Meziboří spravuje celkem 23 170 bytových a nebytových prostor. Hana Jánská jako vedoucí týmu inženýrských činností před třemi lety iniciovala a spustila projekt zásadní změny ve způsobu řešení výběrových řízení na dodavatele stavebních a rekonstrukčních prací. V rámci kompletní elektronizace tohoto specifického a klíčového procesu zadávání stavebních zakázek prosadila systémové využívání modulu Zapečetěné nabídky se zvláštním kolem, které nahrazuje tzv. otevírání obálek. Hlavním cílem této změny bylo odstranění administrativní a papírové náročnosti a posílení transparentnosti výběru dodavatelů. Jen za posledních 12 měsíců takto proběhlo 106 poptávkových řízení.

Barbora Konšalová

Barbora Konšalová má zkušenosti nejen z ne-chemického nákupu, ale i letitou praxi v oblasti nákupu anorganické chemie. Její odpovědnost zahrnuje průřezově nákup od bezproblémových položek, přes substituční a úzkoprofilové komodity až po strategické položky, z kterých aktuálně realizuje zejména tendry na dodavatele energie a tepla. Členové jejího nákupního týmu zajišťují kromě standardních komodit i výběrová řízení na přepravu, technické a kapalné plyny. Barboře nechybí praxe a zkušenosti také v oblasti prodejních aukcí. Za zmínku jistě stojí i její klíčový podíl na úspěšné systémové implementaci elektronického systému PROEBIZ, s jehož pomocí generuje mateřské společnosti nemalé úspory.

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
2 300,- Kč bez DPH,
1 800,- Kč bez DPH pro uživatele sw PROEBIZ

Úhrada:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500
Variabilní symbol: uvádějte své IČ
Specifický symbol: 20190911

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Daniela Berová
gsm: +420 722 293 248
tel.: +420 255 775 040
e-mail: berova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top