Národní eForum – Nové trendy v elektronizaci veřejného zadávání aneb „Klasicky to nejde vždycky“

12. 09. 2019

Praha

Konferenční sál Inspiration HUB, Jankovcova 1037/49, Classic 7- Budova C, Praha 7 - Holešovice

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 12. 09 . 2019!

O akci

Odborný workshop a pracovní setkání zástupců veřejných zadavatelů z municipalit, zdravotnických zařízení, vysokých škol, ministerstev a ostatních VP institucí se specialisty na elektronizaci veřejného zadávání. Programové priority semináře tentokrát zaměřujeme na zkušenosti s praktickým využíváním Dynamického nákupního systému, úspěšným zaváděním eKatalogů do nákupního života a další nové trendy v oblasti veřejných zakázek.

Tady si můžete stáhnout prezentace, ke kterým jsme dostali svolení ke zveřejnění od přednášejících na NeF 2019:

Program

Moderuje: Peter Mikuláš

8:30 prezence

9:00 zahájení workshopu


Aktuální trendy v elektronizaci procesů veřejného zadávání

Roční sumář nejzásadnějších událostí, změn a zajímavostí ze světa elektronizace veřejných zakázek. Na základě trendů dochází k inovacím elektronických nástrojů a služeb. Získejte představu o možnostech využití méně klasických, ale více efektivních zadávacích postupů v cyklických nákupech standardizovaných komodit.

Miloslav Kaplan, NAR marketing s.r.o.

Nabídky formou eKatalogu pro opakované soutěže s velkým počtem položek

Co jsme získali používáním katalogů? / První zkušenosti, překvapení a vývoj při jejich využívání. / Jak je plníme? / Kdo a jak může v rámci eKatalogu nakupovat? / Jak si pohlídat kvalitu? / Plusy a mínusy používání katalogů. / Na co všechno je máme zavedené? / Co bychom udělali jinak, kdybychom implementovali katalogy dnes?

Naďa Voráčová, Masarykova univerzita

Coffee break

SPEED KATALOG – na cestě od živelnosti k systémovému řešení cyklických nákupů

První praktické zkušenosti s využíváním certifikovaného SPEED KATALOGU jako efektivního nástroje k řešení veřejných zakázek, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby. Snadné a rychlé předkládání nabídek v DNS.

Moderní přístup k zadávání zakázek

Strategická příprava veřejné zakázky / předběžné tržní konzultace – užitečný nástroj pro dokonalou ZD / Praktické zkušenosti z využívání DNS v procesech nákupu běžně dostupných a standardních komodit a jednodušších služeb.

Jiří Šimon, Generální finanční ředitelství

12:30 závěr workshopu

Přednášející

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Milan Kaplan

Marketingový specialista, konzultant a vedoucí projektu PROEBIZ, který své zkušenosti prezentuje na konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech Milan Kaplan založil firmu NAR specializující se na marketingové procesy v průmyslových podnicích. Následně začala vyvíjet a prosazovat v praxi e-bizové technologie, jako je výběr dodavatelů formou eAukce a elektronizace nákupních procesů. Projekt, který dostal název PROEBIZ, je nyní nejrozšířenějším eAukčním prostředím a zdrojem know-how v celé střední Evropě.

Jiří Šimon

Ředitel Odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství ČR. Po působení na Ministerstvu pro místní rozvoj na pozici vedoucího odd. metodiky ZVZ rozvíjí od roku 2014 své praktické zkušenosti na MZe ČR. Zde se svým týmem zadává zakázky ministerstva, zadává centrální zakázky a dohlíží na zadávání na 35 resortních organizací vč. Lesů ČR, s.p. Povodí, SZIF atd. Nastaveným kontrolním systémem se inspirovalo i Ministerstvo financí ve vládní Metodice veřejného nakupování. Byl iniciátorem předběžných tržních konzultací, které se již od roku 2014 staly běžnou součástí větších či náročnějších zakázek ministerstva. Rovněž je propagátorem odpovědného veřejného zadávání, v rámci resortních veřejných zakázek byly zaměstnáváni nezaměstnaní, dodavatelé vytváří stáže pro studenty vysokých škol apod. Inspiroval se na dvou zahraničních cestách do Velké Británie tamním přístupem k projektovému řízení a smysluplnému nakupování. Je členem několika vládních pracovních skupin v oblasti veřejných zakázek.

Peter Mikuláš

V dosavadní profesní kariéře se zabýval především implementací el. procesních a soutěžních nástrojů do nákupních a zakázkových procesů mnoha českých a slovenských komerčních firem a veřejnoprávních institucí. Specializuje se zejména na zefektivnění zadávacích postupů ve veřejných zakázkách postavením jasné struktury soutěží. Peter Mikuláš nastoupil do společnosti NAR marketing v roce 2010 jakožto čerstvý absolvent Slezské univerzity. V současné době pracuje na pozici country manažera.

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
1 800,- Kč bez DPH,
1 300,- Kč bez DPH pro uživatele sw JOSEPHINE a sw PROEBIZ

Úhrada:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500
Variabilní symbol: uvádějte své IČ
Specifický symbol: 20190912

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Anita Krejčí
gsm: +420 728 548 555
e-mail: krejci@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top