Elektronické verejné obstarávanie – praktický sprievodca

02. 04. 2019

Bratislava

OTIDEA, s.r.o. Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov

O akci

Elektronické VO – krok za krokom

Vyhlásenia a realizácie VO? Aké sú povinnosti pri plnení legislatívnych požiadaviek elektronickou formou? Predkladanie, príjem a vyhodnocovanie ponúk a dokumentov elektronicky? Ako prebieha administrácia VO a elektronická komunikácia podľa § 20zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

A aký nástroj budete využívať?

Čo všetko musí spĺňať a aké sú možnosti trhu?
Podľa čoho sa rozhodnúť pri výberu nástroja pre potreby Vašej organizácie?

Cieľom je zoznámiť účastníkov so základmi elektronizácie procesu VO.


Všetky ďalšie informácie vrátane registrácie nájdete na webe udalosti >>

Program

Elektronizácia vo VO
 • Výhody / úskalia / zmeny / novinky
 • Povinnosti VO pri elektronizácii
 • Komunikácia & námietky
 • Ktorý nástroj je najvhodnejší?
 • Tipy & triky VO - doporučení z praxe


Očami procesného garanta – na vlastnej koži krok za krokom
 • Nastavenie ľubovoľného postupu VO elektronicky


Očami dodávateľov – komunikačný model z druhej strany
 • Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov
 • Predloženie ponuky a ďalšia vzájomná komunikácia s VO


Očami členov komisie – ako si uľahčiť prácu pri vyhodnocovaní
 • Otváranie obálok
 • Vyhodnotení ponúk
 • Protokoly a archivácia dát


Záverečná diskusia
 • Alebo možnosť spýtať sa

Přednášející

Jan Jedlička

Absolvent odboru politickej a kultúrnej geografie a odboru marketingových komunikácií. Patrón projektu zdieľaného katalógu dodávateľov BASE a nadšený podporovateľ "digitálnej revolúcie" v oblasti riadenia nákupu a marketingu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Pomáha pri implementácii elektronických nástrojov na zber dát, vyjednávanie a správu dodávateľského portfólia do nákupných procesov v privátnom aj verejnom sektore. Na školeniach a autorských seminároch sa usiluje o šírenie inovatívnych postupov a myšlienok spojených s elektronizáciou nákupu alebo zákaziek vo verejnom obstarávaní za pomoci tipov a trikov z praxe. Podieľa sa na vývoji sw JOSEPHINE pre český a slovenský trh. Baví ho imaginovať víziou úspechu a následne dohliadať na jej zhmotnenie a má záľubu vo vyprecizovaných, sémanticky kondenzovaných vetných spojeniach a absurdnom humore, ktorému často nerozumie ani on sám.

Ceník a kontakt

Kontakt a registrácia:
Všetky ďalšie informácie vrátane registrácie nájdete na webe udalosti.

Účastnícky poplatok:
70,- € (bez DPH)

Back to Top