Letní setkání BOARDu 28


13. 06. 2019 - 14. 06. 2019

Valtice

Hotel Salety, Zámecká 239, Valtice, 691 42, Czech republic

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 13. 06 . 2019!

O akci

BOARD 28 je think tank zaměřený na podporu elektronizace procesů firemního nákupu a veřejných zakázek. Cílem BOARDu 28 je zvýšení kvality služeb, nástrojů a sdílení informací, které v důsledku povedou k automatizaci části procesů a tím k růstu efektivity nákupních týmů a specialistů veřejných zakázek.

Skupina vybraných specialistů soustředěná v think tanku BOARD 28 se bude na pravidelných workshopech setkávat s odborníky na robotizaci, automatizaci, umělou inteligenci a na analytickou práci s „Big daty“. Kreativní brainstorming o obecných principech a podmínkách práce nákupních týmů a specialistů veřejných zakázek. Výsledky práce budou promítány do návrhů v rámci otevřeného vývoje generace softwarových nástrojů 4.0 s možností aktivního využití agregovaných dat o produktech, procesech, dodavatelích a trendech v tržním prostředí.

Přednášející

Radoslav Delina

Expert v oblasti využívání umělé intelegence na zpracování velkých dat. Participuje na několika mezinárodních projektech zaměřených na přípravu datových výstupů pro další analýzy vyhodnocování ekonomických nebo finančích rizik. Současně působí jako korespondent evropské iniciativy Evropské komise – eBusiness w@tch, eWork, e-Skills For The 21st a další.

Ota Novotný

Zástupce České republiky v mezinárodních výborech pro softwarové inženýrství. Podílí se na řadě projektů spojených s implementací informačních systémů pro predikční modelování na základě datové analýzy. Problematika propojování a transformace datových zdrojů pro přípravu analytických výstupů ho vážně baví, aktivně o ní i publikuje, je kromě jiného spoluautorem knihy s titulem "BI - Jak využít bohatství ve vašich datech".

Back to Top