WORKSHOP – Všechno o DNS a eKatalozích

06. 06. 2019

BRNO

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 06. 06 . 2019!

O akci

Určeno specialistům veřejného zadávání k možnostem využívání DNS a katalogů.

Program

Moderují: Jana Vítová a Milan Kaplan

8:30 prezence

9:00 zahájení workshopu


9:00 - 11:00

Jak využívat DNS

Naše DNS. / Co nás překvapilo při prvních DNS? / Jak vychází porovnání využití rámcové smlouvy a DNS? / Jak přijímají DNS dodavatelé? / Na co si dát pozor při přípravě zadávací dokumentace pro DNS? / Doporučení k nastavení kvalifikace do DNS. / Čeho jsme dosáhli čtyřletým využíváním DNS?

Jitka Hejlová

Nabídky formou eKatalogu pro opakované soutěže s velkým počtem položek

Co jsme získali používáním katalogů? / První zkušenosti, překvapení a vývoj při jejich využívání. / Jak je plníme? / Kdo a jak může v rámci eKatalogu nakupovat? / Jak si pohlídat kvalitu? / Plusy a mínusy používání katalogů. / Na co všechno je máme zavedené? / Co bychom udělali jinak, kdybychom implementovali katalogy dnes?

Naďa Voráčová, Masarykova univerzita

11:00 - 11:30 přestávka

Jak nastavit eKatalog a pracovat s ním

Praktické ukázky práce s elektronickými katalogy, prezentované na dvou proebizovských žhavých novinkách. První z nich je aktuálně certifikovaný SPEED KATALOG, který je jednoduchou a efektivní formou předkládání nabídek v DNS, a druhým je univerzální interní e-shop a tržiště MARQUET.

Jak eKatalog připravit? / Jak můžeme hodnotit? / Jaká oprávnění je možné uživatelům přidělit? / Jak se naplní MARQUET? / Jaké jsou možnosti reportingu? / MARQUET jako skvělý e-shop vysoutěžených produktů určený pro zaměstnance instituce.

Ondrej Kuruc, Ministerstvo zdravotníctva SR, Jan Jedlička, PROEBIZ

13:00 závěr workshopu

Přednášející

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Jitka Hejlová

Vzdělání z lesnické i právnické fakulty v praxi úspěšně uplatňuje Jitka Hejlová, která se veřejným zakázkám věnuje od roku 2006. Dříve pracovala pro město Olomouc, ale také pro státník podnik VOP Šternberk a poradenskou společností INNOVA Int. Od roku 2017 do dubna 2019 byla vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek ve státním podniku Lesy ČR, který je jedním z velkých národních zadavatelů a kde se významně podílela na elektronickém zadávání veřejných zakázek, zejména potom na širším využití dynamických nákupních systémů. Aktuálně pracuje v advokátní kanceláři s generální praxí.

Ondrej Kuruc

Své zkušenosti s obstaráváním a prodejem začal rozvíjet na Ministerstvu Obrany Slovenské republiky, kde se věnoval hlavně komerčním výrobkům a informačním technologiím. V současnosti působí na Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky, kde zajišťuje tvorbu zadávací dokumentace, průzkumy trhu, obchodní jednání až po uzavření smlouvy. Úspěšně realizuje prodeje přebytečného majetku státu přes elektronické aukce. Pravidelně se účastní různých školení s tématikou zadávání veřejných zakázek a je držitelem certifikátu pro technickou přípravu a administraci eAukcí a Tendering.

Jan Jedlička

Průvodce všemi systémy PROEBIZ se zálibou přenášet kouzlo kolektivního know-how za pomoci triků a tipů z praxe při prezentacích. Své poslaní vidí v překonávání strachu při zavádění inovací a elektronických nástrojů do nákupních procesů v privátním i veřejném sektoru. Baví jej imaginovat vizi úspěchu a následně dohlížet na její zhmotnění.

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
1 400,- Kč bez DPH, každý další účastník ze stejné organizace 900,- Kč bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20190606

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Lukáš Vyskočil
mob.: +420 724 006 463
tel.: +420 597 587 103
e-mail: vyskocil@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top