Otvorena obuka za rad u sistemu PROEBIZ

23. 05. 2019

Zagreb

Zagreb, u prostorijama tvrtke: Libusoft Cicom d.o.o. na adresi Remetinečka cesta 7A

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 23. 05 . 2019!

O akci

Otvorena obuka za rad u sistemu PROEBIZ za tvrtke i institucije koje su zaiteresirane za elektronizaciju nabavnih procesa. Akciju pripremamo za maksimalno 10 osoba, a broj ograničavamo tako da bi na što bolji način mogli individualno pristupiti svakome od vas. Stoga se na sami događaj može prijaviti osoba koja se sa elektronizacijom još nije susrela i isto tako osoba koja aktivno koristi neki od sistema za provođenje eTendera. Tako ćemo moći proći teme o potrebi i prednostima elektronizacije a isto tako i teme o naprednijim postavkama i mogućnostima samog sistema.

Program

VrijemeTema
09:00prezentacija
09:15teorija, kako funkcioniraju eTenderi, što se sve može kupovati putem eTendera, zanimljivi eTenderi
10:00provođenje probnog eTendera
11:00pauza
11:30praktična prirpema, postavljanje eTendera, rad u administrativnom dijelu eTendera
14:00zaključak, prostor za raspravu i individualne konzultacije

Ceník a kontakt

Naknada za sudjelovanje:
600,00 HRK bez PDV-a
Banka: Raiffeisenbank
Broj računa: 6461639808/5500

Plaćanje:
Bankovni prijenos
Variabilní simbol: unesite svoj OIB
Specifični simbol: 20190523

Fakturiranje:
Nakon prijema uplate, sudionik će do 5 radnih dana dobiti fakturu - porezni dokument na e-mail koji je sudionik naveo pri prijavi. Sudionik je suglasan sa slanjem elektronične fakture na e-mail, koji je naveo pri registraciji. Faktura je osigurana danim elektorničkim potpisom, te ispunjava sve uvjete dane prema zakonima Češke republike te EU.

Kontakt:
Igor Miota
gsm: +420 601 168 897
tel.: +385 1 641 8988
e-mail: miota@proebiz.com

Back to Top