Charitativní běh dobré vůle

12. 10. 2019

Ostrava

Komenského sady

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 12. 10 . 2019!

O akci

Stačí uhradit příspěvek 100 Kč na účet VDV č. 478437033/0300, VS 20191, nebo přispět do kasičky přímo na místě.

Veškerý výtěžek z registrace je určen na pomoc dětem s vývojovým neurologickým postižením prostřednictvím Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV).

Více informací na ostravainfo.cz nebo na facebookové události.

Program

Charitativní běh Ostravou

Back to Top