PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO


13. 02. 2020

Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 13. 02 . 2020!

O akci

Interaktívny workshop o verejnom obstarávaní a novinkách, trendoch v oblasti zdravotníctva, vedený formou moderovanej diskusie. V niekoľkých tematických blokoch otvoríme aktuálne témy, ktoré hýbu odbornou verejnosťou a ovplyvňujú život verejných nákupov. Poďte si vypočuť a polemizovať o tom, „ako je možné obstarávať kvalitu“, ako využívať „eKatalógy na nákup liekov a ŠZM“, aké podmienky v zmluvách nás môžu chrániť a či má zodpovedné verejné obstarávanie využiteľnosť aj v oblasti zdravotníctva. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve. Účasť medzi vystupujúcimi prisľúbili zástupcovia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, APUeN, Svet zdravia a ďalší.

Program

Moderujú: Jiří Špalek, Jan Jedlička

8:30 prezencia

9:00 zahájenie, úvodné slovo

9:15

Centrálne obstarávanie s DNS a eKatalógy a ako nakúpiť kvalitu

Od analýzy možností dodávateľského trhu až k finálnemu výberu zmluvného partnera. Ako otvoriť trh novým záujemcom v oblasti zdravotníctva a ako „nakupovať s rozumom“ (pomer ceny a kvality). Úspechy, skúsenosti a prekážky v našich DNS. Sú eKatalógy a DNS cestou a budúcnosťou v oblasti VO?

Ondrej Kuruc a Martin Smatana, Ministerstvo zdravotníctva SR

10:15

Ako napísať zmluvu, ktorá nás chráni

Dobrá zmluva predznamenáva dobrý výsledok. Ktoré zmluvné podmienky sa nám osvedčili a ktoré nie. Ako reagujú záujemcovia na netradičné zmluvné podmienky? Od kúpnej zmluvy po zmluvu o dielo.

Zuzana Bučeková, Svet zdravia

10:45 coffee break

11:10

Obstarávanie garantovaných energetických služieb v zdravotníctve

Čo je garantovaná energetická služba? Na čo slúži a aké sú jej výhody? Ako ju možno využiť v zdravotníctve? Čím je špecifické jej obstarávanie? Úspešné projekty garantovaných energetických služieb realizované v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike.

Vladimír Oros, Tatra Tender

11:40

Zodpovedné verejné obstarávanie v zdravotníctve

Ako zapracovať do súťažných podmienok zodpovedné obstarávanie? Povinnosť alebo príležitosť? Typy, inšpirácie a rady ako na to. Je vôbec možné zodpovedné obstarávanie použiť v oblasti tak špecifickej ako je zdravotníctvo? Pár príkladov z praxe úspešného použitia. Všetko k aktuálnemu zákonu.

Marcela Turčanová a Ivana Mudriková, APUEN AKADÉMIA

12:25

Inšpirácia z praxe (ohliadnutie za rokom)

Inšpirácie a rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní (nie len zo zdravotníctva). Ohliadnutie za rokom - kam elektronizácia postúpila. Klasické a netradičné postupy.

Kristina Kaplanová, PROEBIZ

12:45 - 13:00 záverečné slovo

Přednášející

Ivana Mudriková

Ráda přijímá nové výzvy. Jednou z takových výzev bylo naučit se veřejné zakázky, a proto posílila slovenský tým APUeN. Do kontaktu se zákonem a nákupem za veřejné zdroje přicházela jako přednostka v Městě Trnava. Sdílí názor, že elektronizace zjednodušuje procesy. I proto se na městském úřadě prosadila o vytvoření Útvaru zadávání veřejných zakázek, čímž centralizovala nákup na jedno místo. V rámci své agendy se zabývala i otázkami procesu veřejných zakázek při běžných činnostech samosprávy, jakož i při nastavení procesů nákupu při "nových" činnostech samosprávy (při participativním rozpočtu a komunitních projektů). V APUeNu má na starosti agendu odpovědného zadávání veřejných zakázek a samostatně administruje několik procesů veřejných zakázek. Aktuálně odpovídá za zajištění nákupu 61 typů zdravotnických zařízení. Oblast společensky odpovědného zadávání zakázek vnímá právě přes pozitivní společenský přínos a hodnoty, které ve veřejných zakázkách vyznává i APUeN.

Zuzana Bučeková

Je autorkou skvělých nápadů, kterými rozvíjela elektronizaci ve Východoslovenském ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košicích. Zuzana Bučeková tam z pozice vedoucí oddělení veřejných zakázek vlastními silami vyvinula a uvedla v život dva unikátní e-nástroje, za což v roce 2015 získala mezinárodní cenu FSA v kategorii MASTER. Od letošního roku pracuje ve společnosti Svet zdravia, kde řídí a zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných z fondů EU.

Vladimír Oros

Verejné obstarávanie môže byť aj vášňou. Dôkazom toho je Vladimír Oros, konateľ spoločnosti Tatra Tender s.r.o., ktorý sa verejnému obstarávaniu sa venuje už 25 rokov a neustále hľadá nové výzvy. Jednou zo zaujímavých a nie celkom prebádaných oblastí verejného obstarávania je energetika, na ktorú sa spoločnosť Tatra Tender s.r.o. špecializuje.

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Martin Smatana

Martin studoval na Oxfordu a promoval v oboru zdravotnický management na Imperial College, v Británii později působil jako analytik ve státním zdravotnickém institutu. Od roku 2014 pracuje na ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky a od roku 2016 šéfuje IZP. Martin je autorem několika publikací a je členem social protection committee Evropské komise.

Ondrej Kuruc

Své zkušenosti s obstaráváním začal rozvíjet na Ministerstvu obrany Slovenské republiky, kde se věnoval hlavně komerčním výrobkům a informačním technologiím. V současnosti působí na Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky jako ředitel odboru verejného obstarávania. Úspěšně realizoval prodeje přebytečného majetku státu přes elektronické aukce, je specialistou na Dynamické nákupní systémy a podílel se na tvorbě systému FLASHBONE, který využil na ministerstvu zdravotnictví pro nákup dýchacích přístrojů v kritickém období okolo pandemie COVID-19 a na Správě státních hmotných rezerv pro nákup OOPP. Jako lektor a školitel se pravidelně účastní různých školení s tématikou zadávání veřejných zakázek a je držitelem certifikátu pro technickou přípravu a administraci eAukcí a Tendering.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti NAR marketing. Od roku 2000 se podílí na implementaci e-aukčního nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procuremente bere vždy jako výzvu.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH (102 EUR vr. DPH)
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH* (180 EUR vr. DPH)
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH* (216 EUR vr. DPH)
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH* (+ 60 EUR vr. DPH)
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20200213

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
E-mail: kviatkovsky@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 905 670 084

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top