PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO

13. 02. 2020

Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21

Registrovat se

O akci

Interaktívny workshop odborníkov z radov nemocníc a iných zdravotníckych organizácií, vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tematických blokov. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve. Je správne do vyhodnocovania zákazky na nákup zdravotníckych prístrojov zahrnúť aj budúce náklady na prevádzku? Ukážka toho ako funguje Dynamický nákupný systém alebo ako sa pripraviť na plošnú povinnosť elektronického zadávania, elektronický príjem ponúk, atď...

Registrovat se

Účastník

Společnost

Ostatní

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH (102 EUR vr. DPH)
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH* (180 EUR vr. DPH)
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH* (216 EUR vr. DPH)
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH* (+ 60 EUR vr. DPH)
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20200213

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
E-mail: kviatkovsky@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 905 670 084

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top