„Lektor eAukčního vyjednávání“ 2.část

03. 12. 2014 - 05. 12. 2014

Ostrava

Masarykovo nám. 33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, sídlo společnosti Sentinet s.r.o.

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 03. 12 . 2014!

O akci

Termín: 1. část: 26. - 28. 11. 2014,2. část: 3. - 5. 12. 2014
Kurz je rozdělen do dvou týdnů, z důvodů jeho náročnosti.
Cena kurzu je za 1. a 2. část dohromady.
Není možné se přihlásit jen na polovinu kurzu.

Kurz obsahuje jednotlivé moduly komplexního vzdělávacího programu eAukční specialista (eAukční základy, eAukce a služby, eAukce a investiční zakázky, eAukce a zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Dodavatelský marketing), dále pak semináře na Prezentační a lektorské dovednosti.

Program

IV. den (středa 3. 12. 2014)

09:00 – 09:15 Zahájení – diskuze

09:15 – 12:00 Workshop na speciální téma – Andrzej Kulbiński
- vhodná nastavení eAukcí u nejčastějších kategorií a konkrétních komodit, aneb jak to dělat správně (výběr účastníků z konkrétních témat) Energie // Mobilní operátoři // Stroje a zařízení // Úklidové služby // Doprava // Odpadové hospodářství
(10:50 - 11:00 - přestávka)

12:00 – 13:00 - Oběd

13:00 – 16:30 eAukční trénink – Andrzej Kulbiński
- zajímavé zkušenosti, důležité funkce a jejich správné využití – praktická část
(14:40 - 15:00 - přestávka)

V. den (čtvrtek 4. 12. 2014)

09:00 – 09:15 Zahájení – diskuze

09:15 – 12: 00 Workshop na téma komplikované eAukční případy, konzultace konkrétních případů - Jiří Špalek
- vícekolová eAukce v prostředí v PROebiz (průzkum, vyhodnocení, specifikace, soutěž)
- podmínkové pomocné výpočty, a další.
- TCO eAukce a jejich výhody - praktické ukázky případových studií
(10:50 - 11:00 - přestávka)

12:00 – 13:00 - Oběd

13:00 – 16:00 eAukční trénink – Andrzej Kulbiński
- zajímavé zkušenosti, důležité funkce a jejich správné využití – praktická část
(14:30 - 14:40 - přestávka)

16:00 - 16:30 certifikační test pro ověření znalostí

VI. den (pátek 5. 12. 2014)

09:00 – 09:15 Zahájení – diskuze

09:15 – 11:30 Prezentační a trenérské dovednosti
- efektivní prezentace
- jak vystoupit, mluvit a zaujmout – rétorika
- procvičení a rozvoj komplexních prezentačních dovedností – jak verbálních, tak neverbálních
(10:00 – 10:10 – přestávka)

11:30 – 11:40 Přestávka

11:40 - 12:00 Závěr, předávání certifikátů - Jiří Cudlín, Andrzej Kulbiński
- stručné shrnutí stěžejních bodů kurzu, vyhodnocení kurzu,
- informace o udržitelnosti projektu eAukční specialista a vzdělávání lektorů

Ceník a kontakt

Cena: 3 900,- Kč/osoba, 1 900,- Kč/osoba pro uživatele sw PROebiz
Cena certifikátu: 1 000,- Kč/osoba
(Pozn. Ceny jsou uvedeny bez DPH.)

Bližší informace:
Lenka Šadláková
tel.: +420 597 587 100
e-mail: sadlakova@proebiz.com

Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Moravská Ostrava


Back to Top