ÚŽASNÁ EFEKTIVITA KATALOGŮ


03. 03. 2020

Brno

eFi Hotel Brno, Bratislavská 234/52, 602 00 Brno-střed

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 03. 03 . 2020!

O akci

PRAKTIK ARÉNA je interaktivní workshop o novinkách a trendech v oblasti zadávání veřejných zakázek a řízení nákupu v institucích, vedený formou moderované diskuze.

Tématem tohoto odborného setkání je využívání eKATALOGŮ v prostředí veřejných institucí. Katalogy jako způsob dosažení větší bezpečnosti, rychlosti a přesnosti u velké části veřejných zakázek. Proč eKATALOGY zavádět? Jak nastavit a upravit vnitřní procesy a na jaké úskalí upozorňují ti, co už eKATALOGY zavedli? Cílem setkání je vzájemná inspirace, sdílení praktických zkušeností a zefektivnění nákupu ve veřejných institucích.

Program

Moderuje: Jana Vítová

8:30 prezence

9:00 zahájení workshopu

Nastavení vnitřního eKatalogu

Gabriela Vysocká, Moravskoslezský kraj

Jak efektivně řídit nákup podřízených příspěvkových organizací? - Jak nastavit vnitřní eKatalog pro příspěvkové organizace? - Kolik lze uspořit času využíváním referenčního zadavatele? - Zavádění DNS na nákup léků.

Zavádíme eKatalog

Martina Šťastná, Liberecký kraj

Důvody k rozhodnutí začít s vnitřním eKatalogem - Jaké byly začátky? - Nastavování a zavádění vnitřních procesů. - Kdo a jak může v rámci eKatalogu nakupovat?

Tour d’eKatalogy

Naďa Voráčová, Masarykova univerzita

Dlouhodobé zkušenosti s využíváním eKatalogů. - Průlomové úspěchy v právních úpravách. - Postupy posvěcené dohledovými orgány.

Začátky s DNS na nákup léků

Alena Ševčíková, Nemocnice Nové Město na Moravě

Praktické rady, tipy a doporučení. - DNS jako nástroj pro zrychlení procesů a snížení administrativní zátěže zadavatele. - Čemu se vyhnout při přípravě? - Jak probíhala kvalifikace? - Co bychom dnes udělali jinak?

13:00 závěr workshopu

Přednášející

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Martina Šťastná

V minulosti se věnovala evropským dotacím a veřejným zakázkám. Od roku 2010 působí na Krajském úřadě Libereckého kraje na pozici vedoucí oddělení veřejných zakázek. Oddělení veřejných zakázek realizuje elektronické aukce již několik let pro potřeby úřadu. Od roku 2015 řídí realizaci elektronických výběrových řízení i pro příspěvkové organizace Libereckého kraje. Aktivně se účastnila projektu MPSV „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“. Je členkou Meziresortní pracovní skupiny pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Gabriela Vysocká

Svůj podíl na tom, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje hraje prim v korporátním řízení veřejné správy, a to včetně nakupování, které je transparentní a efektivní, má také Gabriela Vysocká. Na úřadě pracuje od jeho vzniku v roce 2001. Začínala na odboru informatiky jako správce aplikací, následně přešla na oddělení podpory korporátního řízení, kde mimo jiné vyvíjela komunikační nástroj zvaný Portál kraje. V posledních třech letech zastává pozici vedoucí tohoto oddělení.

Jana Vítová

Symbolický návrat ke kořenům je jedním z motivů profesní cesty Jany Vítové, která byla v roce 1990 vůbec prvním zaměstnancem firmy NAR marketing. Přestože po dvou letech odešla a začala podnikat, v roce 2007 přijala nabídku vrátit se zpět a od té doby úspěšně rozšiřuje řady uživatelů softwaru PROEBIZ. Je vedoucí konzultačního týmu neboli country manažerem pro Moravu, část východních Čech a Vysočinu.

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
1 200 Kč bez DPH
každý další účastník ze stejné organizace 900 Kč bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20200303

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Eva Kudelová
gsm: +420 702 263 580
tel.: +420 597 587 136
e-mail: kudelova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top