Karel Otýs: Nejlepší postupy k dosažení úspor v nákupu


27. 05. 2020

on-line webinář

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 27. 05 . 2020!

O akci

Přínos online webináře

  • Získáte přehledně a srozumitelně to nejlepší praktické know-how pro dosahování nákupních úspor.
  • Zaměříme se zejména na získávání úspor v době ekonomické krize.
  • Projdeme přehledný manuál s mnoha možnostmi dosahování úspor ve všech částech nákupního procesu. Manuál následně obdržíte po webináři.
  • Ukáži Vám jak začít, co udělat nejdříve a jak naplánovat a realizovat další kroky, abyste své nákupní know how využili na maximum.
  • Ukáži Vám návod na dlouhodobé projektové dosahování úspor.
  • Jak pracovat s plánováním, zadáním nákupu, specifikací, jak pracovat a komunikovat s interními klienty, abychom připravili zadání, specifikaci, která nám umožní skutečné docílení úspor.
  • Jak úspory plánovat a předpovídat postupy jejich dosažení a jejich výši spolu s následným reportingem.
  • Získáte Menu úspor, které obsahuje výčet možností úspor v nákupním procesu a povede Vás realizací úspor krok za krokem jednoduše a přehledně. Stane se nepostradatelným průvodcem a pomocníkem při Vaši práci na úsporách.

Přednášející

Karel Otýs

Zkušený manažer nákupu, lektor a konzultant. Tím vším je Karel Otýs, který v roce 2011 odešel z vysoké manažerské pozice v nákupu a založil vlastní poradenskou a lektorskou praxi. S nadšením učí, sbližuje, radí, sdílí, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupčí, manažery nákupu, ale i jejich interní klienty a občas i dodavatele. Umí hledat neotřelá řešení s důrazem na efektivnost a jednoduchost. I složitý problém dokáže rozložit na jednoduché srozumitelné molekuly.

Ceník a kontakt

Tato událost je v režii našeho dlouhodobého partnera Karla Otýse. Veškeré další podrobné informace včetně registrace najdete na webu otys-consulting.cz.

Online webinář - Nejlepší postupy k dosažení úspor v nákupu >>

Back to Top