Soutěž návrhů


09. 12. 2020

online

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 09. 12 . 2020!

O akci

Inspirativní diskuze o tom, jak s úspěchem a bezpečně využít Soutěž návrhů u veřejných zakázek. Názory, odkazy na legislativu a praktické příklady. Moderuje Kristina Kaplanová, hosté : Marcela Turčanová, Jakub Váňa, Ivan Pudiš a Marian Szakáll.

Začátek: 13:00.

Program

"Podívejte se na přípravu programu a témat k webináři Soutěž návrhů u veřejných zakázek."


Přednášející

Ivan Pudiš

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Po ukončení studia na vysoké škole v roce 2014 začal pracovat jako advokátní koncipient. Tato práce ho však nenaplňovala štěstím a proto v roce 2015 nastoupil na Úřad pro veřejné zakázky. Na oboru námitek pracoval čtyři roky. V současnosti pracuje na oddělení veřejných zakázek města Bratislava, kde se spolu s kolegyněmi a kolegy snaží obstarávat rozumně, efektivně a s přidanou hodnotou.

Marian Szakáll

Působil 7 let na Úradu pre verejné obstarávanie SR, z toho 5 let na Odboru pro podávání námitek a dva roky v kanceláři Rady úřadu a stále ho ty veřejně zakázky docela baví. Snaha dělat věci ve veřejném zájmu co nejlepší, ho zavedla až na Oddělení veřejných zakázek Magistrátu hlavního města Bratislavy, kde v současnosti pracuje.

Jakub Váňa

Veřejným zakázkám se začal věnovat již v rámci praxe při studiu právnické fakulty a tento obor ho okamžitě oslovil, i když z velké části díky skvělým kolegyním a kolegům na krajském úřadě Jihomoravského kraje, kteří ho toho mnoho naučili a které má v současnosti tu čest vést. Veřejné zakázky vnímá jako příležitost přispět k rozvoji prostoru, ve kterém denně pohybujeme, snaží se k nim proto přistupovat odpovědně a se zdravým rozumem a zároveň tak, aby zadávací proces nebyl jen stále stejným koloběhem formalit, ale abychom i v jeho rámci dokázali najít zajímavé cestičky k dosažení našich cílů a priorit.

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Peter Lényi

Petr absolvoval studium FA STU v Bratislavě se zaměřením na architekturu a urbanismus. Po ukončení studií založil, společně se spolužáky, úspěšný architektonický ateliér 2021, ve kterém dodnes působí, a se kterým vyhráli vícero architektonických soutěží pro různé veřejné i soukromé vyhlašovatele. Společně s ateliérem 2021 sklízí úspěchy v podobě prestižních architektonických ocenění. Mezi největší úspěchy ateliéru 2021 patří například ocenění Národní rady za experimentální komunikační design za projekt číselník na balustrádě nebo prestižní ocenění CEZAAR v kategorii exteriér za projekt lávka a přístřešek na kopci Straník nebo za projekt rozhledny Alexandra Filípka na Veľkej Homoli. Mezi jeho další profesní úspěchy patří vypracování manuálu pro soutěž návrhů slovenské komory architektů nebo koordinace architektonické části projektu živé náměstí SNP a Kamenného náměstí v Bratislavě.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti NAR marketing. Od roku 2000 se podílí na implementaci e-aukčního nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procuremente bere vždy jako výzvu.

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
2 057 Kč vč. DPH (1 700 Kč bez DPH)
64 EUR bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20200912

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE