Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky


27. 04. 2021

online

Registrovat se

O akci

Dnes už nie je veľká polemika o tom, že v rámci vyhodnotenia ponúk je potrebné vždy overiť prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky, resp. reálnosť predložených ponúk. Odborná diskusia skôr je, ako si túto povinnosť splniť, a to obzvlášť pri reverznom postupe verejnej súťaži, pri predložení len 1 ponuky alebo pri využití elektronickej aukcie.

Veľmi zaujímavá situácia nastáva pri uzatváraní rámcových dohôd s viacerými dodávateľmi, kedy vo verejnej súťaži predložené ponuky ešte nepredstavujú konečnú cenu, ale zväčša len maximálnu zmluvnú cenu a konečné ceny vzídu až z mini zákaziek vyhlasovaných medzi účastníkmi rámcovej dohody.

Na tomto webinári, ktorý je koncipovaný z analýzy rozhodovacej praxe UVO, si povieme aj o rôznych spôsoboch, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky.

Registrácia APUeN SK >>

Program

Začátek: 09:00
časový rámec akce: 210 min

Moderuje: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Ako a kedy vyhodnocovať mimoriadne nízku ponuku pri reverznej verejnej súťaži

Mimoriadne nízka ponuka a elektronická aukcia

Prečo je dôležité overovať mimoriadne nízku ponuku pred uzatvorením rámcovej dohody s viacerými účastníkmi

Aké požiadavky kladie rozhodovacia prax na vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Organizačné info:
Webinár bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým "chatom" počas webináru.

Přednášející

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Registrovat se

Účastník

Společnost

Ostatní


Ceník a kontakt

Cena:
1511 Kč / 57,50 €, bez DPH/VAT

Kontakt:
Peter Turčan
E-mail: peter.turcan@apuen.sk

APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Zámocká 8
811 01, Bratislava

Registrácia APUeN SK >>

Back to Top