DNS na Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)


20. 05. 2021

on-line webinar

Registrovat se

O akci

Jednou z najčastejších komodít pre zriadenie Dynamických nákupných systémov sú OOPP. Prináša to aktuálna doba alebo je to trend? Ako si všetko naplánovať a vyhnúť sa PRK. Vyvíjajúci sa dodávateľský trh a dynamické zmeny v portfóliu uchádzačov, možno vôbec na takéto komodity uzatvárať dlhodobé Rámcové zmluvy ? Flexibilita a otvorenosť. Špecifiká tejto komodity. Na čo si dávať pozor tak, ako ukázala doterajšia prax. V tomto webinári budeme debatovať a hľadať odpovede s mojím hosťom Marcelou Turčanovou (APUeN Akadémia).

Program

Štart: 13:00, dĺžka 60 + 15min (diskusia)
Moderuje: Kristína Kaplanová
Hosť: Marcela Turčanová


1) Úvod do problematiky DNS

princípy DNS, otvorený systém, flexibilná doba trvania / zverejňovanie dokumentov / kategórie a kvalifikácia

2) Špecifiká DNS pri OOPP

dodávateľský trh / nepredikovateľné potreby / stále sa objavujúce novinky / zmeny v cenovej hladine podľa vývoja trhu

3) Výhody a nevýhody DNS oproti klasickej verejnej súťaži

flexibilita? / jednoduchosť? / administratíva? / typ zmluvy? / sortiment

4) Príklady z praxe

5) Diskusia


Přednášející

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti NAR marketing. Od roku 2000 se podílí na implementaci e-aukčního nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procuremente bere vždy jako výzvu.

Registrovat se

Účastník

Ostatní


Ceník a kontakt

Vypijeme si spoločne kávu a namiesto osobného stretnutia sa pozdravíme u obrazoviek počítača. Webinár je zdarma. Vyplňte, prosím, len registráciu.

Kontakt:
Laura Haliarska
E-mail: haliarska@proebiz.com
GSM: +421 908 717 359

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top