Kurz Digitální nákupní tým, modul 2: STRATEGIE NÁKUPU A CATEGORY MANAGEMENT


15. 10. 2021 - 16. 10. 2021

Ostrava

O akci

O tvorbě komoditní strategie

Naučte se vytvářet komoditní strategie, pochopit její hlavní pilíře a vliv strategie na fungování nákupního týmu. Nákupní oddělení má unikátní pozici mezi potřebami všech interních zákazníků a portfoliem externích dodavatelů. Rozdělení kategorií umožňuje nastavení individuálních nákupních strategií reflektujících podmínky a specifika trhu dané komodity v závislosti na míře přijatelného rizika pro organizaci. Category management je tedy právem považován za vrcholovou disciplínu mezi modely řízení strategie nákupu zajišťující kompletní pochopení všech elementů ovlivňujících způsob, jakým bychom měli k dané kategorii a s ní spojeným dodavatelům přistupovat. Naučte se jej využívat efektivně, smysluplně a s vhodnými nástroji.

Nástroje: GEP SMART, Jaggaer, Oracle, SAP/Ariba

Program

  • Strategie nákupu a její vztah k firemní strategii.
  • Nová řešení ke zmírnění rizik v nákupu - přínos inovací ze strany dodavatele, společná environmentální politika umožňující dosažení firemních environmentálních cílů, risk management.
  • Tvorba komoditní strategie a její elektronizace.
  • Nástroje category managementu a situační analýzy (SWOT, PESTLE), analýza udržitelnosti, komoditní strategie, Kraljičova matice, Porterova matice, demand management, TCO nebo risk management.

Přednášející

Ondrej Jombík

Ondrej řídí úsek logistiky energetické společnosti ZSE a.s., takže zná spolehlivě všechny cesty směřující od dodavatelů na správné místo ve firmě. Zodpovědně a kreativně vede strategický nákup, operativní nákup a skladovou službu s dopravou. Díky své specializaci je v koncernu E.ON členem „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“. Prosazuje maximální elektronizaci, transparentnost celého nákupního procesu a tvorbu kvalifikačních systémů pro dodavatele.

Tomáš Veit

Tom vede nákupní tým v pivovarnické skupině Asahi, jehož cílem je trvalé přispění ke strategickému rozvoji Asahi Europe & International z hlediska úspor, inovací, risk managementu či environmentální udržitelnosti a to díky pokročilému category managementu, úzkého vztahu s dodavateli či interními zákazníky.

Ceník a kontakt

Tento vzdělávací modul je součástí semestrálního kurzu Digitální nákupní tým. Více informací o celém kurzu včetně ceny a registrace najdete na webu:

PROCUREMENT BOARD ACADEMY >>

Kontakt:
Zuzana Kawuloková
E-mail: kawulokova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 723 982 664

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top