Kurz Digitální nákupní tým, modul 11: REPORTING A KLÍČOVÉ INDIKÁTORY VÝKONU


04. 03. 2022 - 05. 03. 2022

Ostrava

O akci

Zmapujte celý nákupní proces z hlediska dat a vstupů, které jsou překlopeny do strukturovaných reportů a přehledného KPI dashboardu.

Systémová evidence zásadních informací a jejich správné uspořádání je klíčové pro kvalitní plánování. Nejdůležitější je standardizace a harmonizace dat. Reporty a informace, mohou být využity nejen v nákupním oddělení, ale i v rámci celé firmy. U nákupního procesu se jedná primárně o informace vztažené k útratám firmy, tzv. spend analýza založená na nákupních objednávkách a došlých fakturách, ale významné jsou také plány nákupních aktivit umožňující lepší využití celého nákupního týmu během roku, analýza získaných úspor či přehled průměrných platebních podmínek dle kategorií nebo regionu. Nastavení vhodných indikátorů a možnosti reportingu bude primárně prezentováno na systému Power BI.

Nástroje:
DataProcure, Power BI, SAP S/4HANA

Program

  • Komplexní přehled o všech činnostech nákupu na základě dat a faktů.
  • Priority v nákupu a indikátory pro přípravu plánu nákupu.
  • Procesně orientované indikátory.
  • Klíčové ukazatele výkonu a jak strukturovat reporting, aby přinášel přidanou hodnotu členům nákupu a širšímu vedení - spend under control, management and contract, produktivita nákupního týmu vyjádřená přes % úspor, výše váženého průměru platebních podmínek, % No PO No Pay a další.

Ceník a kontakt

Tento vzdělávací modul je součástí semestrálního kurzu Digitální nákupní tým. Více informací o celém kurzu včetně ceny a registrace najdete na webu:

PROCUREMENT BOARD ACADEMY >>

Kontakt:
Zuzana Kawuloková
E-mail: kawulokova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 723 982 664

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top