Prečo využívať Prípravné trhové konzultácie


03. 06. 2021

online

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 03. 06 . 2021!

O akci

Ako využiť Prípravné trhové konzultácie k optimálnemu nastaveniu verejného obstarávania. Ako viesť debatu so širokým spektrom odborníkov, expertov, hospodárskych subjektov a nastaviť požiadavky na predmet obstarávania čo najoptimálnejšie, nediskriminačne a najpresnejšie. Hľadanie odpovedí, príležitostí, inšpirácií s odborníkmi z praxe a z Úradu pre verejné obstarávanie. Od možnosti ako realizovať PTK k limitom, variabilite, zverejňovaniu a kde sa robia chyby. Ako elektronizácia VO ovplyvnila Prípravné trhové konzultácie. Ako ovplyvňujú Prípravné trhové konzultácie predmet zákazky, prípadne budúci typ zmluvy.

Program

Štart: 9:00, dĺžka 50 + 15 min (diskusia)
Moderuje: Kristina Kaplanová
Hostia: Marcela Turčanová (APUeN), Katarína Hreusová (ÚVO), Juraj Barbarič (VUSCH)


1) Úvod do problematiky Prípravných trhových konzultácií

2) Argumenty prečo využívať PTK

3) Hľadanie odpovedí na to, kedy využiť PTK – limity, zložitosť zákazky, časový rámec, predmet, forma

4) Elektronizácia VO a PTK

5) Príklady z praxe

6) Diskusia


Přednášející

Juraj Barbarič

Je důležité, po jaké cestě kráčíme, ale ještě důležitější je cíl, který chceme dosáhnout. Juraj se v oblasti veřejných zakázek pohybuje od r. 2010. O tři roky později vyměnil stranu uchazeče za stranu zadavatele. Zakotvil ve Východoslovenském ústavu srdečních a cévních chorob, kde se spolu s oddělením veřejných zakázek vydali cestou postupné elektronizace s cílem zefektivnění práce. Podílel se na vytvoření a zavedení přípravných tržních konzultací, které jsou neodmyslitelnou součástí většiny zrealizovaných zakázek. V tomto roce spustili realizaci přípravných tržních konzultací prostřednictvím elektronického systému.

Katarína Hreusová

Katarína má několikaleté pracovní zkušenosti s veřejnými zakázkami různého druhu. Specializuje se na celý proces zadávání veřejných zakázek od přípravy až po realizaci ve smyslu zákona o veřejných zakázkách na dodání zboží, poskytnutí služeb, provádění stavebních prací, připravuje dokumentaci potřebnou pro zajištění komplexního procesu zadávání VZ, poskytuje metodickou činnost v oblasti VZ, školení a poradenství pro VZ. V minulosti pracovala na pozici vedoucí oddělení veřejných zakázek na Žilinském samosprávném kraji a od roku 2018 působí na Úřadu pre verejné obstarávanie SR.

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti NAR marketing. Od roku 2000 se podílí na implementaci e-aukčního nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procuremente bere vždy jako výzvu.

Ceník a kontakt

Vypijeme si spoločne kávu a namiesto osobného stretnutia sa pozdravíme u obrazoviek počítača. Webinár je zdarma. Vyplňte, prosím, len registráciu.

Kontakt:
Kristina Kaplanová
E-mail: kaplanova@proebiz.com
GSM: +421 917 765 409

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top