Přednášející


Igor Kovačević

Igor Kovačević

Igor Kovačević se narodil v Brčkom v dnešní Bosně a Hercegovině. Rozpadající se vícenárodní Jugoslávii v roce 1992 vyměnil za rozkvétající se střední Evropu. V roce 2000 na Fakultě architektury ČVUT absolvoval obor architektury a urbanismu. Od roku 2001 vede spolu s Yvette Vašourkovou architektonickou platformu MOBA. V roce 2001 spoluzakládá první nezávislé centrum architektury v České republice Center for Central European Architecture (CCEA). V roce 2010 získal titul PhD. Přednáší na vysokých školách VŠUP a North Carolina State University. Podílí se na řadě mezinárodních projektů, je činný jako architekt, urbanista, kurátor a teoretik. Zaměřením na městskost jako takovou CCEA rozvíjí nové formy komunikace mezi architekty a jinými obory, umělci, teoretiky, politickou reprezentací, urbanisty, sociology, a dalšími profesemi. V CCEA MOBA vede skupinu pro organizování architektonických soutěží.

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE