Přednášející


Ivana Mudriková

Ivana Mudriková

Ráda přijímá nové výzvy. Jednou z takových výzev bylo naučit se veřejné zakázky, a proto posílila slovenský tým APUeN. Do kontaktu se zákonem a nákupem za veřejné zdroje přicházela jako přednostka v Městě Trnava. Sdílí názor, že elektronizace zjednodušuje procesy. I proto se na městském úřadě prosadila o vytvoření Útvaru zadávání veřejných zakázek, čímž centralizovala nákup na jedno místo. V rámci své agendy se zabývala i otázkami procesu veřejných zakázek při běžných činnostech samosprávy, jakož i při nastavení procesů nákupu při "nových" činnostech samosprávy (při participativním rozpočtu a komunitních projektů). V APUeNu má na starosti agendu odpovědného zadávání veřejných zakázek a samostatně administruje několik procesů veřejných zakázek. Aktuálně odpovídá za zajištění nákupu 61 typů zdravotnických zařízení. Oblast společensky odpovědného zadávání zakázek vnímá právě přes pozitivní společenský přínos a hodnoty, které ve veřejných zakázkách vyznává i APUeN.

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE