Přednášející


Jiří Šimon

Jiří Šimon

Ředitel Odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství ČR. Po působení na Ministerstvu pro místní rozvoj na pozici vedoucího odd. metodiky ZVZ rozvíjí od roku 2014 své praktické zkušenosti na MZe ČR. Zde se svým týmem zadává zakázky ministerstva, zadává centrální zakázky a dohlíží na zadávání na 35 resortních organizací vč. Lesů ČR, s.p. Povodí, SZIF atd. Nastaveným kontrolním systémem se inspirovalo i Ministerstvo financí ve vládní Metodice veřejného nakupování. Byl iniciátorem předběžných tržních konzultací, které se již od roku 2014 staly běžnou součástí větších či náročnějších zakázek ministerstva. Rovněž je propagátorem odpovědného veřejného zadávání, v rámci resortních veřejných zakázek byly zaměstnáváni nezaměstnaní, dodavatelé vytváří stáže pro studenty vysokých škol apod. Inspiroval se na dvou zahraničních cestách do Velké Británie tamním přístupem k projektovému řízení a smysluplnému nakupování. Je členem několika vládních pracovních skupin v oblasti veřejných zakázek.

Back to Top