Přednášející


Markéta Adámková

Markéta Adámková

Markéta je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj, kde se podílí na tvorbě celostátní koncepce veřejného zadávání, především pak na tvorbě legislativních návrhů. Podílela se na přípravě návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek a stejně tak na návrhu technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která je nyní projednávána Poslaneckou sněmovnou. Od roku 2012 se účastní jednání expertní skupiny pro veřejné zakázky a je také členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pravidelně přednáší a publikuje v odborných časopisech.

Back to Top