Přednášející


Peter Kubovič

Peter Kubovič

Jako zaměstnanec Úřadu pre verejné obstarávanie na Slovensku je plně seznámen s rozhodnutími a výstupy tohoto ústředního orgánu státní správy. Je také seznámen s problematikou zakázek při čerpání nenávratné finanční pomoci EU, rozhodnutími Soudního dvora EU i slovenských soudů. Patří mezi jednoho ze spolutvůrců zákona č. 343/2015 Sb. a dalších novel předešlého zákona o veřejných zakázkách. V letech 2011 a 2017 kandidoval na post předsedy Úřadu pro veřejné zakázky, kde se při každé volbě dostal do užšího výběru v odborném hodnotícím kole.

Back to Top