MARQUET - vnitřní nákupní katalog

To základní o MARQUETu

MARQUET je vnitřní nákupní katalog adresovaný interním uživatelům firmy nebo instituce, případně uživatelům jejich podřízených organizací. V případě firem je možné ho otevřít vybraným dodavatelům a využít ho tak k řízení ceny a výkonu dodavatelského řetězce. Jeho hlavním úkolem je procesně zjednodušit, urychlit a zlevnit opakované nákupy tak, aby kapacitu a know-how nákupního týmu bylo možné více využívat u náročnějších nákupních požadavků a projektů.

Sortiment vnitřního katalogu se opírá především o takové položky jako jsou čistící a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, maziva, ochranné pracovní pomůcky, zdravotnický materiál, informační technologie, kancelářská technika, nábytek, spojovací materiál, elektrické stroje a zařízení, stavební a instalační a další.

Výhody katalogu

 • Velká úspora času nákupního týmu
 • Snížení transakčních nákladů organizace
 • Automatizace operativních nákupů
 • Rychlá kontrola výdajů u části nákupu organizace podle projektu, týmů a osob
 • Centralizace výběru dodavatele spolu s decentralizací řízení nákupních požadavků
 • Motivace interního zákazníka a zvýšení kredibility nákupního týmu
 • Optimalizace dodávek a dodavatelského portfolia
 • Vliv na řízení a cenotvorbu dodavatelského řetězce
Milan Kaplan

„Pro uživatele MARQUETu je práce s ním velmi jednoduchá a intuitivní. Bude se prostě chovat jako v klasickém e-shopu, který znáte při plnění nákupního košíku. S rostoucím podílem internetového nákupu u každého z nás doma, naprosto přirozeně poroste i tlak na využívání podobných nástrojů ve firmách."
Milan Kaplan, ředitel firmy NAR marketing

O plnění, obsluze a propojení MARQUETU

A

Jak se nákupní katalog MARQUET plní a aktualizuje?

MARQUET je na jedné straně možné naplnit vítěznými nabídkami výběrových řízení zadavatele nebo tím, že umožní vybranému dodavateli, aby vložil do katalogů svoji nabídku resp. položky svého katalogu.

 • plnění předchází umístění nabídky do tzv. garáže, kde může administrátor zkontrolovat, že je správně kategorizována a obsahuje všechny potřebné náležitosti, aby z ní mohli uživatelé čerpat při objednávání zboží
 • plán plnění a aktualizace nabídky katalogu lze nastavit podle stupně čerpání zasmluvněného množství produktů, nebo podle časového klíče, resp. nastaveného finančního objemu
 • výzvy k aktualizaci katalogové nabídky a aktualizace samotná mohou probíhat automaticky dle nastavení
 • starší nabídky a jejich plnění jsou archivovány, aby bylo možné sledovat trendy změn, případně plynulost plnění a zároveň, aby bylo možné čerpat ze specifikací položek i v dalších tendrech
B

Katalog MARQUET umožňuje nastavit uživatelům:

 • v jakých kategoriích, v jakém finančním objemu a dle zařazení v organizační struktuře mohou nakupovat
 • kdo může nákup, který překračuje vymezení schválit

Reporting a notifikace podle:

 • nakupovaných kategorií
 • jednotlivých dodavatelů
 • skupin uživatelů
 • jednotlivých uživatelů
C

MARQUET je propojitelný na jiné informační systémy.

Nákupní katalog bude mnohem efektivněji fungovat teprve po propojení s dalším informačními a ekonomickými systémy a softwary, které usnadní a zvýší stupeň automatizace. Proto umožníme nebo zajistíme propojení:

 • primárně se všemi nákupními nástroji platformy PROEBIZ
 • s informačním a objednávkovým systémem uživatele
 • s informačními a objednávkovými systémy ostatních smluvních uživatelů v nákupní skupině
 • s katalogy dodavatelů
Jiří Cudlín

„MARQUET je přátelský a pracuje se v něm dobře a jednoduše. Tohle je vklíčováno do všech nástrojů PROEBIZ a jednoznačně se to podařilo i tady. Žádné velké vyklikávání, žádná složitost. Je to postavené tak, aby nákupy mohl obsluhovat kdokoliv kdykoliv bez náročných kurzů a školení. Tak, aby si svoji objednávku mohl udělat třeba i z mobilu. Důležitý je určitě i fakt, že MARQUET je jednoduše propojitelný se všemi nástroji platformy PROEBIZ, a že je připraven k napojení na kterékoli jiné nákupní nástroje jiných poskytovatelů.“
Jiří Cudlín, projektový manager systému MARQUET

18 ZÁKLADNÍCH FUNKCIONALIT MARQUETU

„Jednotlivé funkcionality katalogu musí do sebe zapadat jako ozubená kola ve strojích.“

 • Plánování a limity čerpání nastavitelné na jednotlivá oddělení, komodity nebo uživatele.
 • Možnost napojení na externí nákupní nástroje umožní přímo integrovat položky z existujících sw do interního portálu.
 • Objednávkový systém eShopu v provedení nákupního košíku pro zvýšení komfortu interního uživatele.
 • Přizpůsobitelná kategorizace položek podle interních komoditních členění organizace.
 • Hromadný import/export položek, protokolů nebo dat potřebných pro reporty a statistiky.
 • Přehledný navigační panel uživatele s informacemi o stavu objednávky, novinkách v katalogu nebo úkonech uživatele k vyřízení.
 • Pružně nastavitelný schvalovací proces na jednotlivé kategorie, položky, uživatele nebo nastavitelné finanční prahy či množství objednávek.
 • Automatický objednávkový systém umožňující automatické odesílání schválených objednávek dodavateli.
 • Evidence a kontrola odběrů jako samoregulační mechanismus nastavitelný na položky, kategorie, oddělení nebo uživatele.
 • Zobrazování oblíbených položek a nejčastěji nakupovaných komodit uživatele.
 • Management práv a rolí umožňující maximální přizpůsobení zavedeným kompetenčním zvyklostem organizace.
 • Automatická aktualizace informací o stavu, odběru a dostupnosti položky na základě objednávek a smluvních podmínek.
 • Garáž položek jako kontrolní krok před zařazením aktualizované položky do tržiště.
 • Přehledy, reporty, analýzy jako důležitá manažerská pomůcka k řízení nákupu s možností celkových přehledů i dílčích detailů.
 • Nastavitelné e-mailové notifikace v individuálně přizpůsobitelném režimu připomínají důležité úkony.
 • Fulltextové vyhledávání s našeptávačem známé z klasických e-shopů pro zvýšení komfortu a uživatelské přívětivosti uživatele při vyhledávání.
 • Možnost napojení na externí ekonomické systémy integruje nákupní objednávky s účetními systémy a automatizuje proces.
 • Komentáře k položkám jako personifikovaná a ověřená zpětná vazba spokojenosti interního zákazníka.
Peter Mikuláš

„Nákupní katalog má usnadnit práci. Měl by sejmout z nákupního týmu velký balík práce, u kterého má šetření - s ohledem na celkový nákupní plán firmy - jen marginální efekt.“
Peter Mikuláš, Country manager

Obrazovky systému MARQUET

Úvodní dashboard ukazuje přehled nejdůležitějších informací – čerpání z nadefinovaných budgetů, požadavky k vyřízení, nové položky v katalogu, apod.

Úvodní dashboard ukazuje přehled nejdůležitějších informací – čerpání z nadefinovaných budgetů, požadavky k vyřízení, nové položky v katalogu, apod.


Intuitivní vyhledávání umožní rychlé a přehledné nelezení potřebných položek a to jak kategorizačním stromem nebo fulltextovým vyhledávačem v katalogu nebo produktových skupinách.

Intuitivní vyhledávání umožní rychlé a přehledné nelezení potřebných položek a to jak kategorizačním stromem nebo fulltextovým vyhledávačem v katalogu nebo produktových skupinách.

Detail každého produktu obsahuje veškeré potřebné informace a je strukturován do dvou stupňů. Informace o produktu a informace o nabídkách dodavatelů a jejich specifikacích.

Detail každého produktu obsahuje veškeré potřebné informace a je strukturován do dvou stupňů. Informace o produktu a informace o nabídkách dodavatelů a jejich specifikacích.

Back to Top