Dla zespołów zakupowych firm

PROEBIZ SYSTEM

Najbardziej rozpowszechnione narzędzie eAukcyjne w Europie Środkowej umożliwiające pracę z 10 różnymi typami postępowań. Można w nim konkurować o kilka produktów jednocześnie i oceniać ofertę przy użyciu wielu kryteriów, które w realnym czasie widoczne są w wyniku konkursu. Z SYSTEMem PROEBIZ pracuje na stałe 400 firm i instytucji. Cenią one sobie przede wszystkim STABILNOŚĆ, LOGIKĘ, PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKÓW i dopracowany system wsparcia.

Dowiedz się więcej o narzędziu PROEBIZ

PROEBIZ sw

WORKFLOW

eNarzędzie do kierowania wymaganiami dotyczącymi zakupu lub zamówienia publicznego, począwszy od formułowania początkowego wymagania, opiniowania, ustawienia czasu, stopniowego zatwierdzania, po realizację i archiwizację wybranych dokumentów. WORKFLOW precyzuje procesy decyzyjne, a przede wszystkim procesy zatwierdzania, które są konfigurowalne według konkretnych warunków użytkownika. Jest zaprojektowany ze szczególnym podkreśleniem intuitywności i łatwości obsługi.

Dowiedz się więcej o narzędziu WORKFLOW

WORKFLOW sw

BASE

BASE to wspólny katalog e-kwalifikowanych firm, które stanowią wybór z dostawców uczestniczących w ePrzetaragach w SYSTEMie PROEBIZ. Jest to ponad 11 000 spółek z informacjami ratingowymi i produktowymi oraz udokumentowaną historią w ePrzetargach. Nie chodzi o przypadkowy wybór, ale odnoszące sukces firmy dostawcze, które chciały zostać zarejestrowane w BASE i zgodziły się, abyśmy udostępnili informacje o nich innym użytkownikom narzędzi PROEZBIZ.

Dowiedz się więcej o katalogu dostawców BASE

katalog BASE

PROGRAM WSPARCIA

PROGRAM WSPARCIA to profesjonalna pomoc dla użytkowników w środowisku elektronizacji zakupu firmowego. Skoncentrowany jest na tym, jak najlepiej, z wysoką efektywnością i bez błędów procesowych zrealizować przy pomocy naszych eNarzędzi zakup firmowy, według konkretnych potrzeb zamawiającego. Udostępniamy swoje know-how łącznie ze sprawdzonymi i najlepszymi szablonami eAukcyjnymi dla dynamicznej oceny ofert zakupu firmowego.

Dowiedz się więcej o Programie Wsparcia

Asistenční program

ELEKTRONIZACJA 4.0

We współpracy z zamawiającymi zakupy firmowe możemy, pod względem dostawczym, przeprowadzić elektronizację przygotowania, wewnętrznego zatwierdzania, opracowania dokumentacji przetargowej, przyjęcia ofert, procesu oceniania i wyboru ekonomicznie najkorzystniejszej oferty. Jesteśmy przygotowani na analizę zwyczajowych działań w procesie zakupów firmowych w środowisku zleceniodawcy i według wyniku na wybranie odpowiedniego eNarzędzia, skonfigurowanie go według potrzeb i dokumentacji, wprowadzenie do niego matrycy zatwierdzania, przeszkolenie pracowników oraz przygotowanie i realizację pierwszego konkursu we współpracy z zamawiającym.

Możemy zagwarantować poprawność proceduralną, ograniczenie błędów i transparentność oraz osiągnąć za pośrednictwem elektronizacji znaczne oszczędności czasowe i finansowe. Dzięki temu, że eNarzędzia dla zamówień publicznych projektujemy i udostępniamy wielu użytkownikom, wiemy, jak, kiedy oraz którego narzędzia najlepiej użyć. Naszą mocną stroną jest elektroniczna ocena ofert, dla której zwyczajowo przyjęła się nazwa eAukcje. W tym przypadku, pod względem ilości zrealizowanych konkursów, należymy do największych graczy w Europie.

Dowiedz się więcej o ELEKTRONIZACJI 4.0

ELEKTRONIZACE 4.0
Back to Top