Jak długo trwa przygotowanie eAukcji?

W celu zrealizowania eAukcji potrzebny jest standardowo 1 tydzień od dnia doręczenia wytycznych eAukcji. Czas ten jest dany w celu przygotowania ofert poszczególnych dostawców. Z technicznego punktu widzenia, eAukcja mogłaby odbyć się do 24 godzin, w przypadku wznawianych przetargów u wybranych klientów ma to miejsce.

Czy zawsze musi zwyciężyć dostawca oferujący najniższą cenę?

Wszystko zależy od tego, czy użytkownik ocenia według samej ceny, czy według tzw. korzyści ekonomicznych. W przypadku drugiej z wymienionych, cena jest jednym z parametrów wchodzących w skład oceny, która ma co prawda najwyższą wagę - najczęściej w wysokości 75-90%, jednak oprócz tego aspektu użytkownicy zwracają uwagę również na inne kryteria. Oferta z najniższą ceną nie musi więc koniecznie zwyciężyć.

Czy w eAukcji można negocjować inne warunki poza ceną?

Za pośrednictwem eAukcji można negocjować wszystkie warunki kontraktu, oprócz ceny może to być np. termin płatności, parytet, okres gwarancyjny, serwis reklamacyjny, cykl zamówień, itp. Są to tzw. Warunki zmienne.

W jaki sposób przechowywane są dane z eAukcji?

Po każdej eAukcji przesyłamy wygłaszającemu protokół z jej przebiegu. Istnieje kilka typów protokołów - protokół poszczególnych dostawców, szczegółowy protokół przebiegu eAukcji opisujący poszczególne kroki zmian, protokół komunikacji w ramach eAukcji.

W których przeglądarkach działa PROEBIZ?

System eAukcyjny działa poprawnie w najpopularniejszych internetowych przeglądarkach, takich jak: Microsoft Internet Explorer, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox i Google Chrome.

W jakiej walucie odbywają się eAukcje?

Walutę określa zawsze wygłaszający eAukcji. Możliwe jest również określenie kursu przeliczeniowego dla różnych walut, by każdy dostawca miał możliwość dokładnego przeliczenia swojej oferty.

Czy mogę wybrać własny login i hasło (jako dostawca)?

Tak, jest to możliwe. Każdy uczestnik ma możliwość wybrania własnego loginu i hasła. Klucz dostępu otrzyma od administratora przetargu.

Czy istnieje możliwość uprzywilejowania aktualnego dostawcy?

W ramach eAukcji istnieje możliwość przypisania poszczególnym dostawcom tzw. wagi, która automatycznie przelicza wszystkie ceny dostawcy.

Co stanie się, jeżeli jeden z dostawców ma problemy z łączem internetowym?

Dostawca ma możliwość skontaktowania się z administratorem eAukcji i poinformowania go o swoich problemach za pośrednictwem poczty e-mail, chatu lub telefonu komórkowego. Administrator posiada możliwość przedłużenia eAukcji aż do rozwiązania problemu, może ją również przerwać lub na podstawie zadeklarowanej w inny sposób oferty dostawcy (e-mail, fax, itp.) może wstawić ją w jego imieniu. Wszystkie te operacje są następnie zaznaczone w protokole.

Czym są cookies?

Cookies zawierają informacje o czasie logowania, haśle, itd. Cookies tworzą serwery podczas każdej wizyty w systemie. Głównym celem plików cookies jest zapamiętanie wcześniejszych ustawień w celu ich odtworzenia podczas następnej wizyty użytkownika w systemie. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika podczas surfowania na internecie.

Czy dla zapewnienia poprawnego działania należy włączyć cookies?

Cookies są wymagane w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania.
Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ