MIKULÁŠSKÝ WORKSHOP – Flexibilní nákupy katalogových komodit, interní e-shop


06. 12. 2022

Praha 4 – Nusle

Inventi (konferenční prostory) Táborská 31

Zarejestruj się

O wydarzeniu

Pracovní setkání specialistů veřejných zakázek ve zdravotnictví, manažerů nemocničních lékáren a dalších odborníků na elektronizaci zadávání veřejných zakázek.

Program setkání zaměřujeme na problematiku efektivního a právně správného řešení opakovaných nákupů léků, potravin, SZM a dalších standardizovaných komodit s proměnlivou cenou tak, aby probíhaly jednoduše, dynamicky a v souladu s novelou Zákona č. 134/ 2016 o ZVZ. Představíme také praktickou ukázku fungování vnitřního nákupního katalogu ve stravovacím provozu fakultní nemocnice.

A možná přijde i Mikuláš.

Program

Program moderuje Peter Mikuláš, PROEBIZ

častéma
09:00Prezence účastníků
09:30
Co přinese novela ZZVZ a jak se připravit
§19, odst.3 – výjimka ze zákona / kdy ho můžeme stále uplatnit / je vhodným řešením rámcová dohoda nebo dynamický nákupní systém / co přesně znamená elektronický katalog / kdy je potřebné provést změnu? / kolik času nám změna zabere?
Adéla Havlová, Havel & Partners
Sčítat hodnoty jednotlivých položek nebo ne?
Sčítat pod jedním CPV kódem? / Můžeme si dovolit nesčítat?
Adéla Havlová, Havel & Partners
10:00
Zavedení DNS s elektronickým katalogem v prostředí veřejného zadavatele
Čas potřebný na přípravu / důležité věci, na které bychom neměli zapomenout / jak připravit kolegy a dodavatele na nový proces / sníží se kvalita či cena?
Lydie Zbuzková, Fakultní nemocnice Bulovka
Praktické zkušenosti se Systémem flexibilního tendrování na potraviny, nábytek a plány do budoucna
příprava DNS a základních katalogů / kvalifikace dodavatelů / optimální nastavení kategorií / realizace dílčích zakázek
Lydie Zbuzková, Fakultní nemocnice Bulovka
11:00coffee break s občerstvením
11:30
Katalogový nákup léků
Zkušenosti Nemocnice Nové město na Moravě se zavedením systému flexibilního tendrování léků / příprava, zavedení, průběh prvních zakázek / postupy při uzavírání smluv / výhody a úskalí katalogových nákupů léčiv
Alena Ševčíková, Nemocnice Nové Město na Moravě
12:00
Interní e-shop MARQUET ve stravovacím provozu fakultní nemocnice
vysoutěžíme, objednáme, přijmeme, uvaříme /základní informace pro objednatele: položka, cena, dodavatel / jak nastavit a naplnit kategorie / je důležitá úspora času?
Erik Onoda, Fakultní Thomayerova nemocnice
12:30Závěr workshopu

Wykładowcy

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Lydie Zbuzková

Lydie po ukončení studií získávala pracovní zkušenosti v různých oborech, v oblasti zadávání veřejných zakázek se pohybuje od roku 2010. Specializuje se na oblast stavebních veřejných zakázek a odpovědného veřejného zadávání. Ve svém profesním životě opakovaně působila na různých pozicích ve zdravotnických zařízeních a Ministerstvu zdravotnictví. Nyní se ve Fakultní nemocnici na Bulovce zabývá zaváděním systému flexibilního tendrování na nákup potravin, zdravotnického materiálu, nábytku a léčiv.

Adéla Havlová

Adwokat ze specjalizacją z prawa sektora publicznego, a zwłaszcza zamówień publicznych. Pracuje w kancelarii adwokackiej Havel & Partners, która w zeszłym roku zdobyła tytuł „Firmy prawniczej roku w dziedzinie zamówień publicznych“ dysponującej największym w Czechach zespołem specjalistów sektora publicznego (25 prawników). Oprócz pracy adwokata Adéla Havlová aktywnie działa w zarządzie powiązanych stowarzyszeń (Stowarzyszenie Zamówień Publicznych i Unia Administratorów – UNIAVEZ) oraz jest członkinią grupy ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla zarządzania zamówieniami publicznymi za Stowarzyszeniem Rozwoju Infrastruktury, a także członkinią MPSV do odpowiedzialnego udzielania zamówień, w ramach których zajmuje się rozwojem best practice i innowacji w zamówieniach publicznych, łącznie z pytaniami elektronizacji, praktyk zakupowych, odpowiedzialnego udzielania zamówień, oceniania jakości i tym podobne. Od 2014 roku jest członkinią komisji odwoławczej Urzędu Ochrony Konkurencji. Wykorzystuje know-how z innych krajów UE, szczególnie Niemiec, Austrii, Holandii i oczywiście Słowacji. Regularnie prowadzi wykłady i publikuje w czasopismach tematycznych.

Erik Onoda

Je příznivcem elektronizace nákupních procesů a zadávání veřejných zakázek. Jeho profesní životopis zahrnuje působení v několika manažerských pozicích ve veřejném a neziskovém sektoru např. v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. V současnosti zastává funkci zástupce vedoucího odboru stravování Fakultní Thomayerovy nemocnice. V rámci pestrých mimopracovních aktivit si Erik již vyzkoušel role táborového vedoucího, lídra rockové kapely, dobrovolníka v zahraničních projektech (Francie, Japonsko) nebo stážisty v azylovém centru pro mládež Alternativa, krizovém centru Riaps a sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Praha.

Peter Mikuláš

Petra, s nadsázkou považovaného za duchovního otce Systému flexibilního tenderování, baví především zavádět tenderovací software PROEBIZ TENDERBOX do nákupních procesů jednotlivých firem a institucí. Specializuje se také na zefektivnění procesů v zadávání veřejných zakázek postavením jasné struktury soutěží a využíváním e-katalogů. Ve volném čase je u něj na prvním místě rodina, a hned za ní řemeslnické práce, cestování, turistika a dobrá hudba. Peter Mikuláš nastoupil do společnosti PROEBIZ v roce 2010 a v současné době pracuje na pozici obchodního ředitele.

Zarejestruj się

Uczestnik

Firma

Pozostałe


Cennik i kontakt

Účastnický poplatek:
1 200 Kč bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Michaela Mironidi
E-mail: mironidi@proebiz.com
Tel.: +420 722 957 134

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ