PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO


14. 03. 2023

Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš

Zarejestruj się

O wydarzeniu

Turbulentné mesiace priniesli mnohé zmeny, nevylučujúc ani oblasť verejného obstarávania. A práve na tieto zmeny sa zameriava tohtoročná PRAKTIK ARÉNA Zdravotníctva.

Interaktívny workshop odborníkov z radov nemocníc a iných zdravotníckych organizácií bude vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tematických blokov. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve.

A ako to už býva dobrým zvykom, workshop ukončíme niekoľkými praktickými príkladmi dobrej praxe. Určite sa máte na čo tešiť.

Program

Štart: 09:00, dĺžka 4 hod
Moderujú: Kristina Kaplanová & Martin Mikušec
Hostia: Ondrej Kuruc, Marcela Turčanová, Jan Jedlička a další

častéma
09:00zahájenie, úvodné slovo
moderátori Kristína Kaplanová + Martin Mikušec
09:10
Pripravované projekty v oblasti VO a vízie na rok 2023
Ohliadnutie za rokom 2022 z pohľadu obstarávania zo strany Ministerstva. Centrálne DNS. Pokračovanie pilotného projektu nákupu Liekov a katalógu. Nemocnica a plán obnovy. Nákup prístrojovej techniky a využitie iných než cenových kritérií. Zber požiadaviek pre plán VO. A ďalšie vízie do budúcnosti.
Ondrej Kuruc, Ministerstvo zdravotníctva SR
09:50
Elektronizácia žiadaniek na obstarávanie
Ako prejsť od papiera k elektronickým žiadankám. Príležitosť na revíziu internej smernice na obstarávanie a schvaľovacieho procesu. Ako si poradiť s finančnou kontrolou a čo nám táto zmena prinesie a či za to stojí?
10:10
Nákup elektriny a plynu
Je dnes možné efektívne súťažiť elektrinu a plyn? Ako sa v dnešnej dobe dajú postaviť podmienky obstarávania, aby prišli ponuky. Je čas a načasovanie dôležitým faktorom?
11:25pauza
11:40
Zaujímavé rozhodnutia úradu v oblasti zdravotníctva a fondov
Rozhodovacia prax pri čerpaní fondov v oblasti zdravotníctva. Okienko k zákonu o VO. Rozoberieme niektoré významné rozhodnutia Úradu a Rady UVO, aby sme si ukázali čo sa podarilo a naopak na čo si dať pozor. Nezabudneme ani na rýchly prehľad zmien a príležitostí, ktoré rok 2022 do zákona priniesol.
Marcela Turčanová, APUeN AKADÉMIA
12:20
Management nákupu a projektov
Ako viesť dlhodobé projekty. Fázovanie a riešenie viacerých investičných projektov dohromady. Fondové súťaže a ich úskalia. Na čo sa pripraviť. Ako skladať tímy a aká vnútorná kooperácia pomáha úspešnej súťaži a následnej realizácii. Práca s informáciami. Vyhodnotenie.
Zuzana Bučeková, Svet zdravia, a.s.
12:40
Inšpirácia z praxe (ohliadnutie za rokom)
Inšpirácia a rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní (nie len zo zdravotníctva). Ohliadnutie za rokom - kam elektronizácia postúpila. Klasické a netradičné postupy, napr. e-katalógy, prieskumy trhu a PTK, Dynamické nákupné systémy, atď.
Jan Jedlička, PROEBIZ
12:55Zaver a rozlúčenie

Wykładowcy

Marcela Turčanová

Marcela jest CEO i współzałożycielką spółki konsultingowej APUEN AKADÉMIA s.r.o. i wiceprezeską OZ APUeN SK, założonej w celu wsparcia elektronizacji handlu. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie działalnością doradczą i konsultingową dla dostawców i kupujących w sektorze publicznym. Współpracuje także z organizacją charytatywną Transparency International Slovensko, Fundacją Stop Korupcji i slovensko.digital. Jej pasją są zamówienia publiczne, dlatego w tej dziedzinie chętnie prowadzi wykłady na konferencjach międzynarodowych i streamuje na kanale YouTube. Jest członkinią Procurement Boardu, grupy inspirujących handlowców.

Zuzana Bučeková

Je autorkou skvělých nápadů, kterými rozvíjela elektronizaci ve Východoslovenském ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košicích. Zuzana Bučeková tam z pozice vedoucí oddělení veřejných zakázek vlastními silami vyvinula a uvedla v život dva unikátní e-nástroje, za což v roce 2015 získala mezinárodní cenu FSA v kategorii MASTER. Od letošního roku pracuje ve společnosti Svet zdravia, kde řídí a zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných z fondů EU.

Ondrej Kuruc

Swoje doświadczenie w zamówieniach zaczął rozwijać w słowackim Ministerstwie Obrony, gdzie zajmował się głównie przedmiotami komercyjnymi i technologiami informacyjnymi. Obecnie pracuje w Ministerstwie Zdrowia Słowacji jako Dyrektor Działu zamówień publicznych. Z sukcesem realizował sprzedaż nadwyżki aktywów państwa przez aukcje elektroniczne, jest specjalistą od Dynamicznych Systemów Zakupowych i brał udział w tworzeniu systemu FLASHBONE, który wykorzystał w ministerstwie do zakupu respiratorów w krytycznym okresie pandemii COVID-19 i w dministracji państwowych rezerw materiałowych do zakupu środków ochrony osobistej. Jako lektor i trener regularnie bierze udział w różnych szkoleniach o tematyce udzielania zamówień publicznych. Posiada certyfikat przygotowania technicznego i administracji eAukcji i Tenderingu.

Martin Mikušec

Školitel systémů PROEBIZ pro Slovensko, který se po studiu andragogiky rozhodl přenést získané zkušenosti do vlastní práce. V prostředí elektronizace nákupních procesů je jako doma. Ročně zrealizuje desítky školení a zaškolil už stovky lidí. Taktéž se podílí na organizovaní dalších vzdělávacích akcí společnosti a aktivně se podílí i na samotné implementaci a vývoji systémů.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti PROEBIZ s.r.o. Od roku 2000 se podílí na implementaci tendrovacího nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procurementu bere vždy jako výzvu.

Jan Jedlička

Průvodce všemi systémy PROEBIZ se zálibou přenášet kouzlo kolektivního know-how za pomoci triků a tipů z praxe při prezentacích. Své poslaní vidí v překonávání strachu při zavádění inovací a elektronických nástrojů do nákupních procesů v privátním i veřejném sektoru. Baví jej imaginovat vizi úspěchu a následně dohlížet na její zhmotnění.

Zarejestruj się

Uczestnik

Firma

Pozostałe


Cennik i kontakt

Účastnícky poplatok pre účastníkov zo Slovenskej republiky:
140 € bez DPH (pre fyzické osoby-nepodnikajúcim sa čiastka zvyšuje o 20% DPH)
Každý ďalší vstup: 120 € bez DPH*
*ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte špecifický symbol: 20230314

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR a smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Iaroslava Hovanet
E-mail: hovanet@proebiz.com
Tel.: +421 220 255 999
GSM: +421 908 717 359

PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby,
Šulekova 2,
811 06 Bratislava,
IČO: 36694207

Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ