REŠTART ON-LINE - Pravidelné školenie sw PROEBIZ TENDERBOX


04. 08. 2020

on-line

on-line výuka prostredníctvom aplikácie Google Meet

Uwaga: To wydarzenie już się odbyło 04. 08 . 2020!

O wydarzeniu

Školenie je určené ako súčasným administrátorom, tak aj novým členom nákupných týmov a odborov VO z firiem a inštitúcií, ktoré využívajú systém PROEBIZ TENDERBOX na realizáciu dopytov a eAukcií.

Program

9:00 – 12:00 hod

  • teórie ako eAukcie fungujú, čo všetko sa dá nakupovať pomocou eAukcií, zaujímavé eAukcie
  • realizácia cvičnej eAukcie
  • praktická príprava - nastavenie eAukcií
  • práca v administračnej časti eAukcčných prípadov
  • diskusia a individuálne konzultácie

Cennik i kontakt

Účastnícky poplatok:
50,- € bez DPH

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20200521

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
E-mail: kviatkovsky@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 905 670 084

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top