Nákup v době ekonomické krize


25. 02. 2021

online

Uwaga: To wydarzenie już się odbyło 25. 02 . 2021!

O wydarzeniu

Jak ustát v nákupu období temna bez ztráty kytičky? / Jaké změny je nutné provést, aby byly krokem kupředu a zároveň reflektovaly důsledky ekonomické krize? / Na co zaměřit pozornost a co nezapomenout? / Praktické zkušenosti z covidové výzvy

Program

Začátek: 10:00
časový rámec akce: 60 min

Moderuje: Milan Kaplan, hosté: Marie Maloušková, Petra Flagner

Wykładowcy

Marie Maloušková

V roce 1989 promoce na VŠE Praha, Fakulta řízení, obor Ekonomicko-matematické výpočty. V letech 1998 až 2010 praxe ve státní správě na úseku dopravy a silničního hospodářství – mj. komplexní řešení dopravní obslužnosti, provádění výběrových řízení, projednávání a uzavírání smluv, kontrola financování. Od července roku 2010 TEDOM a.s., Výčapy, aktuálně na pozici vedoucí strategického nákupu TEDOM Group - především metodická podpora a supervize vedoucích nákupu a logistiky a řízení strategických nákupčích v TEDOM Group, zastupování společnosti ve smluvních jednáních s dodavateli, výběrová řízení včetně elektronických aukcí.

Petra Flagner

Petra pracuje ve společnosti Lidl ČR od roku 2014. Nejdříve se její práce koncentrovala na přestavby prodejen. Následně převzala starost o elektronická výběrová řízení a nastavení procesů s tím souvisejících. Od května 2018 vede oddělení ORGA v rámci Technického nákupu, kde organizuje výběrová řízení, zastřešuje tvorbu smluv a správu objednávkového systému.

Milan Kaplan

Marketingowy specjalista, konsultant i kierownik projektu PROEBIZ, który swoimi doświadczeniami dzieli się na konferencjach w Czechach, na Słowacji i w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych Milan Kaplan założył formę NAR, specjalizującą się w procesach marketingowych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Następnie zaczął rozwijać i używać w praktyce e-bizowe technologie, jak np. wybór dostawców w formie eAukcji i elektronizacja procesów zakupowych. Projekt, który otrzymał nazwę PROEBIZ, jest teraz najszerzej wykorzystywanym środowiskiem eAukcyjnym i źródłem know-how w całej Europie Środkowej.

Cennik i kontakt

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top