NÁKUPNÍ SLOVNÍK vol. 5


12. 05. 2021

online

Zarejestruj się

O wydarzeniu

Slovník se bude od ostatních odlišovat tím, že je celý postaven primárně na praxi a zkušenosti těch nejlepších z procurementu. Sjednocení terminologie a výklady jednotlivých pojmů doplněné o konkrétní zkušenosti a přístupy mnoha expertů napříč Evropou a obory zmnohonásobí přidanou hodnotu tohoto výkladového manuálu.

Program

Začátek: 10:00
časový rámec akce: 30min

Moderuje: Martin Wiederman + hosté Martin Repko, NAFTA SK a Soňa Hronová, O2

Opakování je matka moudrosti. Předešlé díky nákupního slovníku obsahovaly pojmy: komodity (to, co nakupujeme), ABC analýzy (Paretovo pravidlo), výběrové řízení, plánování, SMART, strategický nákup, dominantní/monopolní postavení na trhu, KPI, Last Call, kategorie, operativní nákup a Procurement 4.0. V tomto díle se zaměříme na pojmy:

Hodnotící kritérium

Zadavatel v e-tendru zpravidla musí stanovit, podle čeho bude hodnotit (např. dle ceny, dle ekonomické výhodnosti, po jednotlivých položkách apod.); dílčím ukazatelem toho hodnocení je pak hodnotící kritérium. Hodnotícím kritériem tak může být celková cena daná součtem všech položek, ale může to být také každá jednotlivá položka, která má svou váhu, může to být jiná libovolná volitelná podmínka.

Zadávací podmínky

Množstevní, kvalitativní, platební, časové a ostatní podmínky, které definuje vyhlašovatel a jejichž splnění je ze strany budoucího dodavatele předpokladem jeho účasti v e-tendru.

Quality Management System/QMS

Systém řízení kvality. Postoje, procesy a procedury potřebné k plánování a realizaci procesů k finálnímu výrobku či službě. Hlavním cílem těchto procedur je zabezpečit zlepšování procesů a zvyšování konkurenceschopnosti.

Management kvality

Koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na kvalitu (definice ISO 9000).

Management dodavatelů

Nákupní model, který je založen na předpokladu, že dodavatelé mají být řízeni podobně jako vlastní zaměstnanci tj. vybíráni, úkolováni, motivováni, hodnoceni a odměňováni.

Wykładowcy

Martin Repko

Martin vystudoval strojnickou fakultu slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pracovní zkušenosti sbíral coby obchodní a projektový manažer ve stavebnictví a energetice. Od roku 2014 působí ve společnosti NAFTA, kde zastává funkci senior specialisty nákupu.

Soňa Hronová

Soňa vede nákup ve společnosti B:TECH, která je dodavatelem automatizace a robotizace. Ve firmě pracuje již 13 let a vyrostla z pozice nákupčího, poznala různé přístupy k vedení nákupu od toho operativního, komoditního, dodavatelsky zaměřeného až po ten strategický. Získala zkušenost s procesy různých nákupních stylů, které později využila při nastavení aktuálních nákupních procesů a v roli klíčového uživatele vedla jejich implementaci do informačního systému. Aktuálně je se svým týmem zodpovědná za plnění nákupní strategie a zajištění materiálových dodávek a služeb napříč společností.

Martin Wiederman

Jako doświadczony matador w dziedzinie zakupów i zarządzania w spółkach Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice i Legios twierdzi, że rzeczywistość zakupowa bywa niekiedy absurdalna. Według Martina Wiedermana na przykład możecie spokojnie trafić do sądu z tym, z kim przez lata robiliście większość swoich interesów. Postępowanie procesowe, zarządzanie operacyjne i zakupy jako proces są jego życiowymi hobby, nie dziwi więc, że swoimi wiadomościami dzieli się chętnie w formie publikacji i wystąpień.

Zarejestruj się

Uczestnik

Pozostałe


Cennik i kontakt

Událost je bezplatná - vyplňte, prosím, jenom registraci.

Kontakt:
Renáta Mecová
E-mail: mecova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 775 179 066

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top