Kształcenie


Regularne szkolenia RESTART

Regularne szkolenia RESTART

Co miesiąc szkolimy nowicjuszy

Co miesiąc organizujemy w katowickim centrum treningowym PROEBIZ szkolenie, które jest przeznaczone przede wszystkim dla eAukcyjnych nowicjuszy oraz dla administratorów, którzy odczuwają potrzebę powtórzenia swoich umiejętności z zakresu ustawień w systemie eAukcyjnym. Szkolenie jest odpowiednie dla nowych pracowników zespołów zakupowych lub klientów, którzy w procesie zakupowym stosują PROEBIZ. Szkolenie prowadzą trenerzy z HOUSTON.

Kalendarz wydarzeń

Narodowe forum eAukcyjne

Narodowe forum eAukcyjne

PROEBIZ = otwarta dyskusja

Najbardziej popularnym typem imprez PROEBIZ są tzw. workshopy - dwudniowe warsztaty specjalistyczne. Jeden dzień dedykujemy specjalistom zespołów ds. zakupów firmowych, dzień drugi wygłaszającym zamówienia publiczne dla miast, placówek medycznych, ministerstw i innych instytucji. Warsztaty opierają się na wzajemnej wymianie doświadczeń, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań w formie otwartych dyskusji. W celu zorganizowania podobnej imprezy potrzebna jest onam odpowiednia liczba klientów oraz ich administratorów eAukcyjnych. Warunek ten na dzień dzisiejszy spełniają dla nas tylko Czechy i Słowacja, z tego względu warsztaty, czy też raczej Narodowe Warsztaty eAukcyjne odbywają się w pierwszej połowie roku tylko w Bratysławie i Pradze.

Kalendarz wydarzeń

Dzień eAukcyjny

Dzień eAukcyjny

Obserwuj z nami eAukcje na żywo i zapytaj, jak je tworzyć

Dni eAukcyjne są przeznaczone dla aktywnych użytkowników systemu eAukcyjnego. Program został ułożony i jest prowadzony w takiej formie, by ograniczonej liczbie eAukcyjnych nowicjuszy pomyślnie udało się go ukończyć. Przygotowują go trenerzy zespołów ds. obsługi klienta, główną ideą jest spotkanie z ograniczoną liczbą użytkowników w formie warsztatów. Tematyka spotkania z reguły zależy od reakcji na dyskusję z poprzedniego Dnia eAukcyjnego lub dotyczy ciekawych postępowań eAukcyjnych, które były realizowane w owym okresie. Staramy się, by użytkownicy mogli śledzić eAukcję "na żywo", tzn. by mogli śledzić przebieg aktualnie realizowanej eAukcji oraz by mieli możliwość zadania pytań wygłaszającym dotyczących ustawień eAukcji.

Kalendarz imprez

Seminaria

Seminaria

Warsztaty i szkolenia specjalistyczne

Seminaria specjalistyczne z zakresu problematyki zakupów firmowych lub zamówień publicznych, które uzupełniają tematy Dni eAukcyjnych oraz tzw. treningów virgin. Wykładowcami są specjaliści PROEBIZ lub osoby z szeregu specjalistów, z którymi współpracujemy.

Kalendarz wydarzeń

Back to Top