MARQUET – wewnętrzny katalog zakupowy

Podstawowe informacje o katalogu MARQUET

MARQUET jest wewnętrznym katalogiem zakupowym, zaadresowanym do użytkowników z firmy lub instytucji, ewentualnie użytkowników ich jednostek podrzędnych. W przypadku firm można go otworzyć dla wybranych dostawców i wykorzystać w ten sposób do zarządzania ceną i wydajnością łańcucha dostawców. Jego głównym zadaniem jest procesowe uproszczenie, zwiększenie szybkości i zmniejszenie ceny powtarzających się zakupów tak, aby siłę i know-how zespołu handlowego można było wykorzystać do bardziej wymagających zakupów i projektów.

Asortyment wewnętrznego katalogu opiera się przede wszystkim na takich pozycjach, jak: środki czystości i środki higieniczne, artykuły biurowe, smary, wyposażenie ochronne, materiały medyczne, technologie informacyjne, technika biurowa, meble, materiały wiążące, maszyny i wyposażenie elektroniczne, budowlane, instalacyjne i inne.

Korzyści płynące z katalogu

 • Duża oszczędność czasu zespołu zakupowego;
 • obniżenie kosztów transakcyjnych organizacji;
 • automatyzacja zakupów operacyjnych;
 • szybka kontrola wydatków w części zakupów organizacji według projektów, zespołów i osób;
 • centralizacja wyboru dostawcy łącznie z decentralizacją zarządzania wymaganiami zakupowymi;
 • motywacja nabywcy wewnętrznego i zwiększenie wiarygodności zespołu zakupowego;
 • optymalizacja dostaw i portfolio dostawcy;
 • wpływ na zarządzenie i ustalanie cen w łańcuchu dostawców.
Milan Kaplan

„Praca z MARQUETem jest dla jego użytkowników prosta i intuicyjna. Wygląda jak klasyczny e-shop, znany z wypełniania koszyka zakupów. Wraz z rosnącym udziałem zakupów internetowych w naszych domach, w sposób naturalny rośnie zapotrzebowanie na wykorzystywanie podobnych narzędzi w firmach.”
Milan Kaplan, dyrektor firmy NAR marketing

O wypełnianiu, obsłudze i połączeniu MARQUETU

A

Jak wypełnia i aktualizuje się katalog zakupowy MARQUET?

MARQUET można z jednej strony wypełnić zwycięskimi ofertami przetargowymi zleceniodawcy albo umożliwić wybranemu dostawcy umieszczenie w katalogu swojej oferty lub pozycji ze swojego katalogu.

 • Wypełnianie poprzedza umieszczenie oferty w tzw. garażu, gdzie administrator może sprawdzić, czy jest właściwie skategoryzowana i spełnia wszystkie wymagania, aby użytkownicy mogli z niej czerpać przy zamawianiu towarów;
 • plan wypełniania i aktualizacji oferty katalogu można skonfigurować według stopnia wykorzystania zawartej w umowie ilości produktów, według klucza czasowego lub ustawionej objętości finansowej;
 • przypomnienie o aktualizacji oferty katalogowej i sama aktualizacja mogą przebiegać automatycznie według ustawień;
 • starsze oferty i ich ustawienia są archiwizowane, aby możliwe było śledzenie trendów zmian i płynności wypełniania, a jednocześnie czerpanie ze specyfikacji pozycji w kolejnych postępowaniach przetargowych
B

Katalog MARQUET umożliwia użytkownikom ustawienie:

 • tego, w jakich kategoriach, jakiej objętości finansowej i według przyporządkowania do jakiej struktury organizacyjnej mogą kupować;
 • tego, kto może zatwierdzić zakup, który przekracza limit.

Raporty i notyfikacje według:

 • kupowanych kategorii;
 • poszczególnych dostawców;
 • grup użytkowników;
 • poszczególnych użytkowników.
C

MARQUET można połączyć z innymi systemami informacyjnymi.

Katalog zakupowy będzie funkcjonował efektywniej dopiero po połączeniu z innymi programami informacyjnymi i ekonomicznymi, które ułatwią i zwiększą stopień automatyzacji. Dlatego umożliwiamy lub zapewniamy połączenie:

 • głównie ze wszystkimi narzędziami zakupowymi platformy PROEBIZ;
 • z informacyjnym i zamówieniowym systemem użytkownika;
 • z informacyjnymi i zamówieniowymi systemami pozostałych użytkowników objętych umową w grupie zakupowej;
 • z katalogami dostawców.
Jiří Cudlín

„MARQUET jest przyjazny – pracuje się z nim dobrze i łatwo. Ta zasada obowiązuje dla wszystkich narzędzi PROEBIZ i jednoznacznie udało się również tym razem. Żadne skomplikowane wyklikiwanie, żadnych utrudnień. System jest zbudowany tak, aby zakupy mógł obsługiwać ktokolwiek i gdziekolwiek bez trudnych kursów i szkoleń. Swoje zamówienie można zrobić nawet z telefonu. Ważny jest także fakt, że MARQUET daje się łatwo połączyć ze wszystkimi narzędziami platformy PROEBIZ i żę jest przygotowany do połączenia z każdym innym narzędziem zakupowym dostawców”.
Jiří Cudlín, menadżer projektowy systemu MARQUET

18 PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI MARQUETU

„Poszczególne funkcjonalności katalogu muszą zapadać do siebie jak koła zębate w maszynach”.

 • Planowanie i limity zużycia z możliwością ich konfigurowania dla poszczególnych działów, towarów lub użytkowników.
 • Możliwość podłączenia do zewnętrznych narzędzi zakupowych pozwala na bezpośrednie importowanie pozycji z istniejących programów do wewnętrznego portalu.
 • System zamówieniowy eShopu i wprowadzenie koszyka zakupów dla zwiększenia komfortu użytkownika wewnętrznego.
 • Modyfikowalna kategoryzacja pozycji według wewnętrznych podziałów towarów organizacji.
 • Grupowy import/eksport pozycji, protokołów i danych potrzebnych do raportów i prowadzenia statystyki.
 • Przejrzysty panel nawigacyjny z informacjami o statusie zamówienia, nowościach w katalogu i działaniach użytkownika.
 • Możliwy do elastycznego skonfigurowania proces zatwierdzania poszczególnych kategorii, pozycji i użytkowników oraz możliwe do ustawienia progi finansowe i ilość zamówień.
 • Automatyczny system zamówień umożliwiający automatyczne wysyłanie zatwierdzonych zamówień do dostawcy.
 • Ewidencja i kontrola odbioru jako samoregulujący się mechanizm, który można skonfigurować dla pozycji, kategorii, działu lub użytkownika.
 • Pokazanie ulubionych pozycji i najczęściej wybieranych przez użytkownika towarów.
 • Zarządzanie uprawnieniami i rolami umożliwiające maksymalne dostosowanie do wprowadzonych nawyków organizacji.
 • Automatyczna aktualizacja informacji o statusie, odbiorze i dostępności pozycji na podstawie zamówień i warunków umownych.
 • Garaż pozycji jako krok kontrolny przed wprowadzeniem aktualizowanej pozycji na rynek.
 • Przeglądy, raporty, analizy jako ważna pomoc menadżera do kierowania zakupami z możliwością wybrania całościowych przeglądów i cząstkowych przeglądów szczegółowych.
 • Możliwe do ustawienia powiadomienia e-mail w indywidualnie dostosowanym reżimie przypominające o ważnych działaniach.
 • Pełnotekstowe wyszukiwanie z podpowiedziami znane z klasycznych e-shopów w celu zwiększenia komfortu użytkownika w trakcie szukania.
 • Możliwość połączenia z zewnętrznymi systemami ekonomicznymi integruje zamówienia z systemami księgowymi i automatyzuje proces.
 • Komentarze do pozycji jako spersonifikowana i sprawdzona odpowiedź dotycząca zadowolenia użytkownika wewnętrznego.
Peter Mikuláš

„Katalog zakupowy ma ułatwić pracę. Powinien zdjąć z barków zespołu handlowego dużo pracy, w trakcie której oszczędzanie – z wzięciem pod uwagę całkowitego planu zakupowego firmy – ma marginalny efekt”.
Peter Mikuláš, Country manager

Ekrany systemu MARQUET

Ekran wstępny pokazuje przegląd najważniejszych informacji – czerpanie ze zdefiniowanych budżetów, wymagania do rozwiązania, nowe pozycje w katalogu itp.

Ekran wstępny pokazuje przegląd najważniejszych informacji – czerpanie ze zdefiniowanych budżetów, wymagania do rozwiązania, nowe pozycje w katalogu itp.


Intuicyjne wyszukiwanie umożliwia szybkie i przejrzyste znalezienie potrzebnych pozycji zarówno w postaci paska kategorii jak i przy pomocy pełnotekstowego wyszukiwania w katalogu lub grupach produktów.

Intuicyjne wyszukiwanie umożliwia szybkie i przejrzyste znalezienie potrzebnych pozycji zarówno w postaci paska kategorii jak i przy pomocy pełnotekstowego wyszukiwania w katalogu lub grupach produktów.

Szczegóły każdego produktu zawierają wszelkie potrzebne informacje i są podzielone na dwa stopnie. Informacje o produkcie oraz informacje o ofertach dostawców i ich specyfikacjach.

Szczegóły każdego produktu zawierają wszelkie potrzebne informacje i są podzielone na dwa stopnie. Informacje o produkcie oraz informacje o ofertach dostawców i ich specyfikacjach.

Back to Top