Moduły i funkcje


Narzędzia uzupełniające system eAukcyjny PROEBIZ TENDERBOX

  • Umożliwia bardziej elastyczną reakcję na zmiany sytuacji rynkowej i trendów rozwojowych ofert dostawców.
  • Celem jest osiągnięcie dużej transparentności środowiska zakupowego i większej dokładności przy dokonywaniu oceny warunków kontraktów.
  • Możliwość dowolnego konfigurowania ustawień dla każdego użytkownika może zwiększyć efektywność pracy.
  • Prosto konfigurowalny system czynności procesowych wewnątrz organizacji.

RFx ZAPYTANIA

rfx poptávky RFx ZAPYTANIA służą do jednorundowego badania rynku lub szybkiego dokonania zakupu. Są również odpowiednie do operacyjnego sprawdzania warunków dostaw oraz zbierania innych informacji, dzięki którym wygłaszający sprawdza możliwości dostawcy. Ten lub ewentualnie składający ofertę otrzyma e-mail, w którym znajdzie link pozwalający na wejście do modułu zapytania w oprogramowaniu eAukcyjnym. Nie ma potrzeby wypełniania zgłoszenia i rejestracji. RFx ZAPYTANIA można łatwo łączyć z eAukcjami i dzięki temu dynamicznie zmieniać poszczególne rundy postępowań przetargowych. Jednym ze sposobów wykorzystywania tego modułu są tzw. cykliczne zapytania.

NIPPON (Japanese Ticker eAuction)

nippon Popularny typ eAukcji, w której wygłaszający ustanawia pierwotną cenę wywoławczą, a następnie stopniowo ją obniża o wcześniej określony krok w ustalonym interwale czasowym. Uczestnicy reagują przez zatwierdzenie, ewentualnie akceptację ceny wywoławczej i każdej kolejnej zmiany wymaganej oferty. Ilość kroków zmiany aż do granicy finansowej, która jest możliwa do przyjęcia przez wygłaszającego, można ustawić przed rozpoczęciem konkursu. NIPPON realizuje się na jedynie jedną pozycję i przebiega to w dwóch rundach: Wstępnej (tzn. Rejestracji) i Aukcyjnej. Chodzi o typ eAukcyjny, który jest korzystny również w przypadku ograniczonej lub minimalnej ilości składających ofertę oraz wtedy, gdy zleceniodawca nie chce upubliczniać dostawcom informacji o cenie zakupu. Zazwyczaj wykorzystuje się NIPPON do dokonywania zakupów, ale można go użyć także jako typ sprzedażowy.

HOLLAND (Dutch eAuction)

holland Typ eAukcji, w której automatycznie i w regularnych krokach oraz odstępach czasu zwiększa się (zakup) lub obniża (sprzedaż) cena wywoławcza i czeka się na pierwszą potwierdzoną ofertę, która jest jednocześnie jedyną, ponieważ po jej złożeniu eAukcja zostaje zakończona, a pozostali uczestnicy nie mogą już podać swojej oferty. W przypadku licytacji eAukcja zaczyna się na krytycznie niskiej dla dostawcy cenie. Zwiększa się ją aż do momentu, w którym jest możliwa do zaakceptowania przez któregoś z dostawców. eAukcję HOLLAND ustawia się jedynie na jedną pozycję i przebiega ona w dwóch rundach: Rejestracyjnej i Aukcyjnej.

OFERTY ZAPIECZĘTOWANE

zapečetěné nabídky Moduł chroniący administratorów i pozostałych pracowników po stronie wygłaszającego przed podejrzeniem wycieku lub nadużycia informacji. Zwiększa bezpieczeństwo i transparentność realizowanych w ten sposób postępowań przetargowych. W trakcie rund przeznaczonych do składania ofert, konkretne informacje o propozycjach kandydatów nie są dostępne. Administrator widzi, że oferty została złożone, ale nie zna ich wartości. Zostają one rozpieczętowane (udostępnione) dopiero, kiedy poleci to zrobić administrator, inna upoważniona osoba, albo komisja. Można kontynuować w zapieczętowanej formie również w Rundzie aukcyjnej i otworzyć oferty dopiero po jej zakończeniu.

NARODOWY GOVERNMENT

národní government Moduł GOVERNMENT umożliwia realizowanie eAukcji według odpowiedniego prawa krajowego o ZP, przystosowuje system PROEBIZ TENDERBOX do wymagań legislacyjnych, dotyczących zamówień w środowiskach narodowych (obecnie w CZ i SR), wraz z odpowiadającym nazewnictwem, podpisami elektronicznymi oraz innymi przepisami legislatywy i bezpieczeństwa. Zgodnie z prawem dla tego modułu potrzebna jest instalacja certyfikatu SSL do szyfrowania wysyłanych i przyjmowanych danych. Moduł dysponuje odpowiednimi, wymaganymi certyfikatami i testami. W środowisku NARODOWEGO GOVERNMENTU można realizować eAukcje w ramach zamówień podprogowych, ponadprogowych oraz zamówień publicznych na małą skalę w CZ i SR.

LICYTACJA

dražba Elektroniczna licytacja jest to jednopozycyjna eAukcja sprzedażowa, zazwyczaj uwzględniająca różnice w przyzwyczajeniach związanych z licytacją w środowisku sali aukcyjnej. Wyróżniona i poszerzona zostaje przestrzeń przeznaczona na opis licytowanego produktu, dokumentację fotograficzną, rysunkową oraz pozostałe potrzebne załączniki.

KOMISJA

Możliwość włączenia do procesu eAukcji członka komisji lub całej, składającej się z wielu osób, komisji przetargowej. Może ona zatwierdzać dokumentację konkursową przed rozpoczęciem eAukcji oraz oceniać oferty lub wynik aukcji po jej zakończeniu. Komisji lub jej poszczególnym członkom może być umożliwione śledzenie całego przebiegu postępowania przetargowego wraz z Rundą aukcyjną. Formularz do zatwierdzania wyników zawiera zdefiniowany wcześniej tekst o niezależności członka komisji, który można zastąpić własnym.

ZARZĄDZANIE HASŁAMI

management-hesel Narzędzie zapewnia automatyczne wymaganie zmiany hasła użytkownika po pewnym, ustawionym wcześniej czasie. Odpowiednie jest szczególnie dla użytkowników posiadających ISO oraz inne certyfikaty, jak i dla wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo danych. Każdy administrator po upłynięciu terminu poinformowany zostaje o potrzebie zmiany hasła, a następnie wezwany do zrobienia tego.

KATALOG POZYCJI

Możliwość zapisywania pozycji aukcyjnych w katalogu, a następnie wyszukiwania i filtrowania tej listy przy kolejnych eAukcjach. Wybrane pozycje z katalogu można umieścić bezpośrednio w nowym konkursie i w ten sposób łatwo i wygodnie określić przedmiot eAukcji.

WEB PUBLISHER

web publisher System PROEBIZ TENDERBOX automatycznie generuje listę przebiegających eAukcji. Przy pomocy modułu WEB PUBLISHER zleceniodawca może umieścić listę opublikowanych postępowań na własnej stronie internetowej. Podstawowa wersja zawiera 12 wartości, które można publikować na stronie, jak np. nazwa, termin rozpoczęcia, link do Zaproszenia itp. Jeżeli zajdzie taka potrzeba można użyć tzw. WEB PUBLISHER Advanced, który rozszerza podstawowe wartości o inne możliwości, np. wyświetlenie zwycięskiej oferty, konkretnego zwycięzcy i innych danych.

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

management uživatelů ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI pozwala na ograniczenie administratorom możliwości wzajemnego sprawdzania i ingerowania w ustawienia poszczególnych postępowań przetargowych lub wchodzenia do sali eAukcyjnej. Według ustawionych uprawnień administrator widzi po zalogowaniu albo wszystko (jako tzw. Superadministrator), albo jedynie swoje eAukcje, ewentualnie eAukcje wszystkich z ograniczoną możliwością podglądu i ingerowania w nie. Ten moduł chroni przed błędami, wynikającymi z nieuwagi oraz manipulacji.

INDYWIDUALNE WARUNKI HANDLOWE

Użytkownik ma możliwość edytowania, umieszczenia i wyświetlenia własnych warunków handlowych dla potencjalnych uczestników już przy logowaniu się do eAukcji oraz może wymagać zgody z jej zawartością. Dokumentów z oddzielnym wyrażaniem zgody może być więcej i zapisywana jest informacja o ich aktualnej wersji.

FACELIFT PORTALU eAUKCYJNEGO WYGŁASZAJĄCEGO

facelift Ta funkcja otwiera możliwość edycji wstępnej strony logowania do PROEBIZ TENDERBOXU. Pozwala na umieszczenie i następnie dowolne wprowadzanie zmian własnego tła strony domowej wraz z tekstami uzupełniającymi. Jest to ograniczone jedynie formatem .png i ilością. Można wykorzystać stronę startową jako część kultury firmowej.

EKSPORT DANYCH

Ta funkcja umożliwia eksport wszystkich danych, przyjętych czy przekazanych w trakcie postępowania, za pomocą jednego przycisku. Pozwala na pobranie pliku w formacie ZIP, w którym są przejrzyście umieszczone wszystkie protokoły, zaproszenia, załączniki, obrazki oraz inne dane wygenerowane w trakcie postępowania.
Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ