Moduły i funkcje


Narzędzia uzupełniające system eAukcyjny PROEBIZ TENDERBOX

  • Umożliwia bardziej elastyczną reakcję na zmiany sytuacji rynkowej i trendów rozwojowych ofert dostawców.
  • Celem jest osiągnięcie dużej transparentności środowiska zakupowego i większej dokładności przy dokonywaniu oceny warunków kontraktów.
  • Możliwość dowolnego konfigurowania ustawień dla każdego użytkownika może zwiększyć efektywność pracy.
  • Prosto konfigurowalny system czynności procesowych wewnątrz organizacji.

RFx ZAPYTANIA

rfx poptávky RFx ZAPYTANIA służą do jednorundowego badania rynku lub szybkiego dokonania zakupu. Są również odpowiednie do operacyjnego sprawdzania warunków dostaw oraz zbierania innych informacji, dzięki którym wygłaszający sprawdza możliwości dostawcy. Ten lub ewentualnie składający ofertę otrzyma e-mail, w którym znajdzie link pozwalający na wejście do modułu zapytania w oprogramowaniu eAukcyjnym. Nie ma potrzeby wypełniania zgłoszenia i rejestracji. RFx ZAPYTANIA można łatwo łączyć z eAukcjami i dzięki temu dynamicznie zmieniać poszczególne rundy postępowań przetargowych. Jednym ze sposobów wykorzystywania tego modułu są tzw. cykliczne zapytania.

NIPPON (Japanese Ticker eAuction)

nippon Popularny typ eAukcji, w której wygłaszający ustanawia pierwotną cenę wywoławczą, a następnie stopniowo ją obniża o wcześniej określony krok w ustalonym interwale czasowym. Uczestnicy reagują przez zatwierdzenie, ewentualnie akceptację ceny wywoławczej i każdej kolejnej zmiany wymaganej oferty. Ilość kroków zmiany aż do granicy finansowej, która jest możliwa do przyjęcia przez wygłaszającego, można ustawić przed rozpoczęciem konkursu. NIPPON realizuje się na jedynie jedną pozycję i przebiega to w dwóch rundach: Wstępnej (tzn. Rejestracji) i Aukcyjnej. Chodzi o typ eAukcyjny, który jest korzystny również w przypadku ograniczonej lub minimalnej ilości składających ofertę oraz wtedy, gdy zleceniodawca nie chce upubliczniać dostawcom informacji o cenie zakupu. Zazwyczaj wykorzystuje się NIPPON do dokonywania zakupów, ale można go użyć także jako typ sprzedażowy.

HOLLAND (Dutch eAuction)

holland Typ eAukcji, w której automatycznie i w regularnych krokach oraz odstępach czasu zwiększa się (zakup) lub obniża (sprzedaż) cena wywoławcza i czeka się na pierwszą potwierdzoną ofertę, która jest jednocześnie jedyną, ponieważ po jej złożeniu eAukcja zostaje zakończona, a pozostali uczestnicy nie mogą już podać swojej oferty. W przypadku licytacji eAukcja zaczyna się na krytycznie niskiej dla dostawcy cenie. Zwiększa się ją aż do momentu, w którym jest możliwa do zaakceptowania przez któregoś z dostawców. eAukcję HOLLAND ustawia się jedynie na jedną pozycję i przebiega ona w dwóch rundach: Rejestracyjnej i Aukcyjnej.

OFERTY ZAPIECZĘTOWANE

zapečetěné nabídky Moduł chroniący administratorów i pozostałych pracowników po stronie wygłaszającego przed podejrzeniem wycieku lub nadużycia informacji. Zwiększa bezpieczeństwo i transparentność realizowanych w ten sposób postępowań przetargowych. W trakcie rund przeznaczonych do składania ofert, konkretne informacje o propozycjach kandydatów nie są dostępne. Administrator widzi, że oferty została złożone, ale nie zna ich wartości. Zostają one rozpieczętowane (udostępnione) dopiero, kiedy poleci to zrobić administrator, inna upoważniona osoba, albo komisja. Można kontynuować w zapieczętowanej formie również w Rundzie aukcyjnej i otworzyć oferty dopiero po jej zakończeniu.

NARODOWY GOVERNMENT

národní government Moduł GOVERNMENT umożliwia realizowanie eAukcji według odpowiedniego prawa krajowego o ZP, przystosowuje system PROEBIZ TENDERBOX do wymagań legislacyjnych, dotyczących zamówień w środowiskach narodowych (obecnie w CZ i SR), wraz z odpowiadającym nazewnictwem, podpisami elektronicznymi oraz innymi przepisami legislatywy i bezpieczeństwa. Zgodnie z prawem dla tego modułu potrzebna jest instalacja certyfikatu SSL do szyfrowania wysyłanych i przyjmowanych danych. Moduł dysponuje odpowiednimi, wymaganymi certyfikatami i testami. W środowisku NARODOWEGO GOVERNMENTU można realizować eAukcje w ramach zamówień podprogowych, ponadprogowych oraz zamówień publicznych na małą skalę w CZ i SR.

LICYTACJA

dražba Elektroniczna licytacja jest to jednopozycyjna eAukcja sprzedażowa, zazwyczaj uwzględniająca różnice w przyzwyczajeniach związanych z licytacją w środowisku sali aukcyjnej. Wyróżniona i poszerzona zostaje przestrzeń przeznaczona na opis licytowanego produktu, dokumentację fotograficzną, rysunkową oraz pozostałe potrzebne załączniki.
Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ