Nasz zespół

Zarząd firmy

Prezes

Miloslav Kaplan

Miloslav Kaplan
managing director

  kaplan@proebiz.com
  +420 597 587 105

eBF & networking

Zuzana Kawuloková

Zuzana Kawuloková
production manager

  kawulokova@proebiz.com
  +420 597 587 105
  +420 723 982 664

Malcolm Collen

Malcolm Collen
consultant

  collen@proebiz.com

Barbora Sněhotová

Barbora Sněhotová
PR & marketing

  snehotova@proebiz.com
  +420 601 168 896

Anita Krejčí

Anita Krejčí
marketing administrator

  krejci@proebiz.com
  +420 728 548 555

Marketing & design

Jan Šlachta

Jan Šlachta
marketing administrator

  slachta@proebiz.com
  +420 601 577 702

Jana Magočová

Jana Magočová
graphic designer

  magocova@proebiz.com
  +420 720 021 551

Šárka Hermannová

Šárka Hermannová
external junior graphic designer

  hermannova@proebiz.com

Ekonomika i administracja

Daniela Gáborová

Daniela Gáborová
chief financial officer

  gaborova@proebiz.com
  +420 597 587 107
  +420 602 501 046

Marie Hrabovská

Marie Hrabovská
accountant

  hrabovska@proebiz.com
  +420 597 587 107
  +420 724 081 935

Radomír Polak

Radomír Polak
accountant

  polak@proebiz.com
  +420 597 587 107
  +420 602 424 438

Ivana Nadkanská

Ivana Nadkanská
office manager

  nadkanska@proebiz.com
  +420 597 587 100
  +420 721 848 588

Serwis Klienta

Czeski Zespół

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš
country manager

  mikulas@proebiz.com
  +420 721 848 993
  +420 255 707 016

Igor Horváth

Igor Horváth
senior consultant

  horvath@proebiz.com
  +420 721 849 129

Lenka Opálková

Lenka Opálková
traffic + marketing

  opalkova@proebiz.com
  +420 255 775 040
  +420 721 849 199

David Salzmann

David Salzmann
administrator

  salzmann@proebiz.com
  +420 720 039 679
  +420 255 707 010

Morawski Zespół

Jana Vítová

Jana Vítová
country manager

  vitova@proebiz.com
  +420 597 587 103
  +420 728 290 228

Lukáš Karcol

Lukáš Karcol
senior consultant

  karcol@proebiz.com
  +420 597 587 103
  +420 725 022 410

Sofie Popova

Sofie Popova
administrator

  popova@proebiz.com
  +420 597 587 135
  +420 702 206 105

Jan Cudlín

Jan Cudlín
administrator

  jan.cudlin@proebiz.com
  +420 725 880 844
  +420 597 587 131

Lukáš Vyskočil

Lukáš Vyskočil
traffic + marketing

  vyskocil@proebiz.com
  +420 597 587 136
  +420 724 006 463

Słowacki Zespół

Jiří Špalek

Jiří Špalek
country manager

  spalek@proebiz.com
  +421 232 222 260
  +421 915 700 920
  +420 606 700 910

Kristina Kaplanová

Kristina Kaplanová
senior consultant

  kaplanova@proebiz.com
  +421 232 222 260
  +421 917 765 409
  +420 606 246 498

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler
senior consultant

  trenkler@proebiz.com
  +420 597 587 119
  +420 702 061 656

Daniela Ondrejková

Daniela Ondrejková
traffic + marketing

  ondrejkova@proebiz.com
  +421 232 222 260
  +421 917 857 423
  +420 724 002 385

Juraj Kviatkovský

Juraj Kviatkovský
administrator

  kviatkovsky@proebiz.com
  +421 220 255 999
  +421 905 670 084
  +420 724 394 588

Lucia Kormaňáková

Lucia Kormaňáková
administrator

  kormanakova@proebiz.com
  +421 220 255 999
  +421 905 670 075
  +420 725 022 775

Polski Zespół

Eva Jiříčková

Eva Jiříčková
traffic + marketing

  jirickova@proebiz.com
  +48 22 247 24 57
  +48 797 292 393
  +420 702 206 132

Piotr Krompiewski

Piotr Krompiewski
supervisor / trainer

  krompiewski@proebiz.com
  +420 597 587 111
  +48 222 139 911
  +420 725 499 925
  +48 798 437 170

Handel międzynarodowy

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler
senior consultant

  trenkler@proebiz.com
  +420 597 587 119
  +420 702 061 656

BASE Zespół

Jiří Cudlín

Jiří Cudlín
project manager

  cudlin@proebiz.com
  +420 725 477 395

Miroslav Hrubý

Miroslav Hrubý
BASE helpdesk operator

  hruby@proebiz.com
  +420 597 587 120
  +420 724 099 925

Wsparcie użytkownika oraz wsparcie techniczne

Houston + projekty

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka
project manager

  galuszka@proebiz.com
  +420 597 587 111
  +420 602 424 437

František Seifried

František Seifried
project manager

  seifried@proebiz.com
  +420 725 313 552

Petr Donath

Petr Donath
project administrator

  donath@proebiz.com
  +420 597 587 111
  +420 725 022 547
  +421 918 631 205

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński
supervisor / trainer

  kulbinski@proebiz.com
  +420 597 587 111
  +420 724 170 190

Matěj Dosbaba

Matěj Dosbaba
project administrator

  dosbaba@proebiz.com
  +420 724 201 200

Karel Stoszek

Karel Stoszek
external public procurement consultant

  stoszek@proebiz.com

Martin Dokoupil

Martin Dokoupil
helpdesk operator

  dokoupil@proebiz.com
  +420 597 587 111
  +420 606 623 327

Rozwój & wsparcie IT

Martin Citovecký

Martin Citovecký
IT support & developer supervisor

  citovecky@proebiz.com
  +420 597 587 108
  +420 602 116 991

Michal Husek

Michal Husek
developer

  husek@proebiz.com
  +420 597 587 108

Tomáš Hric

Tomáš Hric
developer

  hric@proebiz.com
  +420 597 587 108

Ondřej Valčík

Ondřej Valčík
IT support

  valcik@proebiz.com
  +420 597 587 108

Lukáš Zbránek

Lukáš Zbránek
IT support

  zbranek@proebiz.com
  +420 725 499 619

Back to Top