Nowości

Polska szuka innych sposobów elektronizacji

14MAR

Polska szuka innych sposobów elektronizacji

14. 03. 2019 14:24 Jan Šlachta

Urząd Zamówień Publicznych ogłosił, że wycofuje się z umowy na zaprojektowanie i dostawę oprogramowania do krajowej platformy e-Zamówienia e-Procurement.

Zamiast tego instytucje mogą nadal wykorzystywać istniejący bezpłatny system państwowy miniPortal do komunikacji i otrzymywania ofert drogą elektroniczną lub alternatywnie jedno z komercyjnych narzędzi europejskich, lub krajowych.

e-zamowienia.info >>

Źródło: www.uzp.gov.pl

e-zamowienia.info

Back to Top