Korzyści VAH

  • użytkownicy mogą pracować zawsze w aktualnej wersji systemu
  • brak problemów z instalacją oraz administracją serwerów lub danych
  • skrócenie czasu wdrożenia systemu eAukcyjnego
  • usługi maintenance są w cenie udzielenia uprawnienia
  • raz w roku możliwość przystosowania ilości usług objętych przez umowę

Maintenance

W cenie VAH znajduje się usługa maintenance zawierająca standardową pomoc użytkownika oraz pomoc techniczną, na którą składa się hotline, helpdesk, administrowanie i tworzenie kopii zapasowych danych, upgrade i update. Klient zawsze pracuje w aktualnej wersji systemu.

Ograniczenie czasowe

Uprawnienia do korzystania z VAH są ograniczone czasowo. Najczęściej jest to okres jednego roku.

Liczba administratorów (użytkowników)

W cenie wliczono 25 administratorów, poszerzenie systemu o następnego administratora kosztuje 3 000 CZK za każdą następną osobę.

Liczba postępowań jest nieograniczona.

Tak.

Uprawnienia licencyjne

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, uprawnienia obowiązują na terenie jednego państwa, tj. państwa klienta, umożliwiają realizację eAukcji wyłącznie dla jego potrzeb (jeden REGON). Uprawnienie nie jest przenośne na osoby trzecie.

Rozszerzenie uprawnienia za dodatkową opłatą

Program wsparcia

Najczęściej wykorzystywana usługa PROEBIZ polegająca na specjalistycznym doradztwie eAukcyjnym, podczas którego dzielimy się swoją wiedzą z zakresu wielu tysięcy przeprowadzonych eAukcji. Usługi konsultacyjne mające na celu poprawę efektywności stosowania eAukcji dla poszczególnych towarów. Po prostu odpowiadamy na pytanie "JAK TO ZROBIĆ...".

Multilicencja

Uprawnienie multilicencyjne jest przeznaczone dla spółek holdingowych oraz podmiotów powiązanych ekonomicznie, w których każdy następny uczestnik otrzyma od nas zniżkę w wysokości 10%. Tzn. pierwszy podmiot zapłaci pełną cenę, drugi podmiot 90% ceny, trzeci 80% ceny, zniżka obowiązuje aż do wysokości 50% ceny pierwotnej. Po osiągnięciu limitu zniżki, tj. 50%, każdy następny podmiot zachowuje tą samą zniżkę.

Zakupy centralne

Rozszerzenie możliwości w celu realizacji eAukcji przez jedno centrum dla kilku powiązanych ekonomicznie firm lub dla sieci dostawców.

Katalog szablonów eAukcyjnych TEMPLATES

Trzysta sprawdzonych i stosowanych systemowych ustawień eAukcji przygotowanych na podstawie najczęściej realizowanych typów.

Współdzielony katalog dostawców PROEBIZ BASE

Trójwarstwowy katalog e-kwalifikowanych dostawców umożliwiający wymianę informacji referencyjnych dotyczących konkretnego dostawcy, dostępny dla użytkowników i klientów PROEBIZ.

Archiwum postępowań eAukcyjnych

Usługa umożliwiająca zapisywanie danych do historii eAukcji.

Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ