Zamawiającym publicznym

PROEBIZ SYSTEM gov

Najbardziej rozpowszechnione narzędzie eAukcyjne w Europie Środkowej umożliwiające pracę z różnymi typami elektronicznej oceny ofert w edycji dla instytucji zamawiających. Można w nim konkurować o kilka produktów jednocześnie i oceniać ofertę przy użyciu wielu kryteriów, które w realnym czasie widoczne są w wyniku konkursu. Z SYSTEMem PROEBIZ pracuje na stałe 400 firm i instytucji w kilku krajach. Cenią one sobie przede wszystkim STABILNOŚĆ, LOGIKĘ, PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKÓW i dopracowany program wsparcia. SYSTEM PROEBIZ przeszedł przez postępowanie certyfikacyjne dla wykorzystania przez instytucje zamawiające w Czechach i na Słowacji.

Dowiedz się więcej o narzędziu PROEBIZ

PROEBIZ software

JOSEPHINE

Przyjazny dla użytkownika, inteligentny software z intuicyjną, łatwą obsługą przeznaczony do elektronizacji zamówień publicznych. Jest skonstruowany tak, aby umożliwiał rozwiązywanie przypadków wygodnie, bezbłędnie i logicznie. JOSEPHINE można połączyć z pozostałymi proebizowymi eNarzędziami i określić stopień kooperacji, a wraz z nim kompleksowość pokrycia elektronizacji zamówień publicznych od momentu pierwszego sformułowania wymagania, aż po dokumentację jego zrealizowania.

Dowiedz się więcej o narzędziu JOSEPHINE

JOSEPHINE software

JOSEPHINE CHAIN

Na potrzeby wymagającego środowiska zamówień można podstawowy JOSEPHINE połączyć z eksperckimi programami WORKFLOW i POREBIZ SYSTEM oraz wyjątkowo elastycznym i kompleksowym narzędziem JOSEPHINE CHAIN. Umożliwia on indywidualne plastyczne dopasowanie poszczególnych komponentów łącznie z kastomizacją według obecnych potrzeb zamawiającego i realizowanych zamówień publicznych. Poszczególne narzędzia JOSEPHINE CHAIN posiadają certyfikat dla elektronizacji zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej o narzędziu JOSEPHINE

JOSEPHINE chain software

BASE

BASE to wspólny katalog e-kwalifikowanych firm, które stanowią wybór z dostawców uczestniczących w ePrzetaragach w SYSTEMie PROEBIZ. Jest to ponad 11 000 spółek z informacjami ratingowymi i produktowymi oraz udokumentowaną historią w ePrzetargach. Nie chodzi o przypadkowy wybór, ale odnoszące sukces firmy dostawcze, które chciały zostać zarejestrowane w BASE i zgodziły się, abyśmy udostępnili informacje o nich innym użytkownikom narzędzi PROEZBIZ.

Dowiedz się więcej o narzędziu BASE

katalog dodavatelů BASE

PROGRAM WSPARCIA gov

PROGRAM WSPARCIA gov to profesjonalne wsparcie użytkowników w środowisku elektronizacji zamówień publicznych. Skoncentrowany jest na tym, jak najlepiej, z wysoką efektywnością i bez błędów procesowych zrealizować przy pomocy naszych eNarzędzi zamówienie publiczne, według konkretnych potrzeb zamawiającego. Udostępniamy swoje know-how łącznie ze sprawdzonymi i najlepszymi szablonami eAukcyjnymi dla dynamicznej oceny ofert zakupu firmowego.

Dowiedz się więcej o Programie Wsparcia

Asistenční program

ELEKTRONIZACE 4.0 gov

We współpracy z udzielającymi zamówienia publiczne możemy, pod względem dostawczym, przeprowadzić elektronizację przygotowania, wewnętrznego zatwierdzania, opracowania dokumentacji przetargowej, przyjęcia ofert, procesu oceniania i wyboru ekonomicznie najkorzystniejszej oferty. Jesteśmy przygotowani na analizę zwyczajowych działań w procesie zakupów firmowych w środowisku zleceniodawcy i według wyniku na wybranie odpowiedniego eNarzędzia, skonfigurowanie go według potrzeb i dokumentacji, wprowadzenie do niego matrycy zatwierdzania, przeszkolenie pracowników, przygotowanie oraz realizację pierwszego konkursu we współpracy z zamawiającym.

Możemy zagwarantować poprawność proceduralną, ograniczenie błędów, transparentność i osiągnięcie za pośrednictwem elektronizacji znacznych oszczędności czasowych i finansowych. Dzięki faktowi, że eNarzędzia dla zamówień publicznych projektujemy i udostępniamy wielu użytkownikom, wiemy, jak, kiedy oraz którego narzędzia najlepiej użyć. Naszą mocną stroną jest elektroniczna ocena ofert, dla których zwyczajowo przyjęła się nazwa eAukcje. W tym przypadku pod względem ilości zrealizowanych konkursów należymy do największych graczy w Europie.

Dowiedz się więcej o ELEKTRONIZACJI 4.0

elektronizace 4.0
Back to Top