Pro dodavatele

Sdílený katalog eKvalifikovaných dodavatelů BASE

Dodavatelé, kteří se účastní tendrů v prostředí PROEBIZ SYSTÉM, získávají možnost začlenění do katalogu, který je k dispozici několika stovkám proebizovským vyhlašovatelům tendrů a jsou také automaticky informováni o vybraných veřejných výběrových řízeních vyhlašovaných v České a Slovenské republice.

Více informací o katalogu BASE

katalog BASE

Sdílený produktový katalog BASE2

Druhá poloha databáze BASE, která mapuje produkty, které nabízejí dodavatele z prostředí proebizovských výběrových řízení a eAukcí. Je připraven tak, aby zadavatelé mohli rovnou s poptávkou oslovit eKvalifikované dodavatele, kteří poptávané produkty v některém z tendrů v posledním roce nabízeli. Dodavatelé mohou svoji nabídku průběžně aktualizovat a doplňovat.

Více informací o katalogu BASE

katalog BASE
Back to Top