PROEBIZ TENDERBOX


PROEBIZ TENDERBOX

moderní eAukční nástroj

PROEBIZ TENDERBOX je úspěšný eAukční software, který vybrušujeme od roku 2001. Řeší výběrové řízení od zadání, přes výběr a oslovení dodavatelů, vlastní dynamické porovnání nabídek (eAukce) až po vyhodnocení a závěrečné protokoly. Komplexní produkt s vysokou přidanou hodnotou.

Nástroj obsahuje 10 typů eAukcí a další moduly a funkcionality v 11 jazycích. Zajímavostí je, že umožňuje v jedné eAukci pracovat souběžně v několika jazycích (každý účastník si nastaví svůj jazyk) a v několika různých měnách.

S PROEBIZ TENDERBOXem pracuje dlouhodobě přes 400 firem a veřejných zadavatelů v osmi zemích. Polovina déle než 5 let. Registrovaných zaškolených administrátorů je více než 6 000. Celkově se v jeho eAukčních síních uskutečnilo více než 200 000 soutěží v celkovém finančním objemu přesahujícím 20 mld. EUR. V pracovní dny je to cca 80 až 110 eAukcí nebo poptávek.

PROEBIZ sw

Seznamte se s nejrozšířenějším softwarem pro eAukce v ČR

Testování

Zájemcům o vyzkoušení nabízíme dvouměsíční testovací provoz tzv. BluePilot na „ostrém“ sw. Není omezen počet soutěží, počet administrátorů, ale musí projít zaškolením, není limitována úspora. Jediná požadovaná platba je úhrada nákladů za školitele.

Základní zaškolení

Obsluha PROEBIZ TENDERBOXu je jednoduchá a intuitivní. Potřebujeme k tomu čtyři hodiny, počítač a internetové připojení.

Jazyková lokalizace

EN, CZ, SK, PL, DE, FR, RU, HU, HR, RO, BG

Pořízení

VAH (Virtual Auction Hall) to jsou jedno nebo víceleté „pronájmy“ přístupu, kdy cena obsahuje vedle funkcionalit sw všechny obvyklé služby včetně update, upgrade, hotline, helpdesk. Služby je možné rozšířit i o placené, jako je customizace, odborná (nákupní) asistenční podpora apod.

PARK poskytnutí přístupu k funkcionalitám „navždy“. Tento způsob nabytí umožňuje instalaci nástroje na servery nabyvatele.

Certifikováno!

PROEBIZ TENDERBOX je certifikovaný aukční elektronický nástroj dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 260/2016 Sb.

Certifikát funkcionalita elektronického nástroje.

Certifikát prostředí elektronického nástroje.

proebiz historie

Historie

Prvopočátky myšlenky a první programovací řádky SW vznikly na přelomu let 2000 a 2001. Poprvé a úspěšně jsme ho vyzkoušeli naostro na konci léta 2001. Následně se SW třikrát radikálně proměnil. Teprve u třetí podoby jsme použili název PROe.biz, který jsme v roce 2013 změnili na PROEBIZ bez tečky. V druhé polovině 2018 jsme začali používat název PROEBIZ jako zastřešující název celé nákupní platformy několika našich nástrojů a úspěšný tendrovací PROEBIZ se změnil na TENDERBOX. Na fotce z roku 2003 někdejší ministr průmyslu Miroslav Grégr a M. Kaplan (ten kudrnatý).

Back to Top