Katalóg dodávateľov BASE


Najviac e-kvalifikovaných dodávateľov, tzn. takých, ktorí už prešli eAukciami, a to na jednom mieste, to je unikátne zdieľaný katalóg BASE od PROEBIZu!

Zdieľaný katalóg dodávateľov BASE, využívajúci k ponukám prostredie proebizovských eAukcií a ostatných nástrojov. Najrozsiahlejší katalóg e-kvalifikovaných, overených, aktuálne dodávajúcich firiem na trhu strednej Európy. Obsahuje telefónne a emailové kontakty, produktové informácie a poskytovateľ je schopný k jednotlivým dodávateľom, kde sme získali súhlas, doložiť históriu spolupráce s PROEBIZom a jeho užívateľmi. Do BASE sú zaradené iba firmy, ktoré súhlasili so zaradením a zdieľaním informácií.

Katalóg u jednotlivých firiem umožňuje sledovať informácie o danej firme, zoznam produktov, najčastejšie súťažené produkty, referencie a referenčné poznámky. Zadávateľom eAukcií a dopytov uľahčuje vyhľadávanie a výber eventuálnych nových dodávateľov. Jednotlivé kategórie zodpovedajú najčastejšie uskutočňovaným skupinám eAukcií. Vyhľadávať možno podľa produktov, kategórie, štátu a ďalších podrobnejších filtrov.

BASE čísla

1 katalóg s mnohými funkciami
3 mld. EUR len z eAukcií ročne
154 kategórií v katalógu
1000+ zákaziek denne

Obstaranie

Pre zadávateľa obvykle ročný prístup. Pre dodávateľa účasť v katalógu bez ďalšieho poskytovania služieb zdarma. V prípade poskytovania aditívnych platených služieb podľa aktuálnej ponuky a možností katalógu.

Úpravy

BASE je možné prepojiť s nástrojmi užívateľa niektorého ďalšieho nástroja PROEBIZ. Podľa rozsahu požiadavky sú možné customizácie.

Ostatné prínosy

Dodávatelia sú zdarma súčasťou zdieľaného katalógu, ktorí užívatelia nástrojov PROEBIZ majú k dispozícií na vyhľadávanie nových dodávateľov. V prípade, že prejavia záujem o aditívne služby, môžu dostávať pravidelne informácie o aktuálnych dopytoch v eAukciách PROEBIZu, tam kde je to možné, vo verejných zákazkách otvorených v PROEBIZe a v ostatných verejných zákazkách v iných e-nástrojoch, ktoré sledujeme.

Užívateľská podpora

BASE využíva služby špecialistov HOUSTONu a navyše má k poskytovaniu špecializovanejších služieb vlastný tím.

Ako sa do katalógu registrovať

Katalóg má vlastnú webovú adresu baseproebiz.com. Tu je možné sa zaregistrovať a následne sledovať vyhlásené výberové konania alebo upravovať vlastnú kartu s informáciami dodávateľov. Tá slúži ako prezentácia každého jednotlivého dodávateľa voči obstarávateľovi. Tento katalóg je súčasťou služieb eAukčného SW PROEBIZ, teda ho môžu využívať všetci jeho klienti.

Registrujte sa do katalógu BASE

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU